סיינטולוגיה היא דת מודרנית ייחודית אמיתית – הדת הגדולה היחידה שהופיעה במאה העשרים. התיאולוגיה, העיסוק הדתי וההתארגנות של סיינטולוגיה פותחו במלואם, על פי ההגדרה של דת. הדת מקיפה וכוללת יותר מאחד-עשר אלף ארגוני סיינטולוגיה, מרכזים וגופים הקשורים לסיינטולוגיה במדינות בכל רחבי העולם.

מיליוני סיינטולוגים ברחבי העולם מאמינים בכנות בעקרונות הדתיים ובעיסוקים המעשיים של סיינטולוגיה. עבור כל אחד מהאנשים האלה, סיינטולוגיה היא הדת שלהם והיא מגשימה את הצרכים הרוחניים הכי עמוקים שלהם.

זהו המבחן החשוב ביותר של כל דת אמיתית בעולם – אכן, זהו המבחן שבו השתמשו בית-המשפט העליון של ארצות-הברית ובתי-משפט גבוהים במדינות רבות אחרות.

אולם, אם אדם מסתמך על מקורות משניים, אזי, בתי-משפט, אנשי אקדמיה וגופים ממשלתיים ברחבי העולם קבעו שוב ושוב שסיינטולוגיה היא אכן דת לגיטימית מכל הבחינות. אתר אינטרנט זה מספק סקירה כללית על הכרות בינלאומיות וחוות דעת. מכיוון שסיינטולוגיה עוסקת בנפש ובקשר של האנושות לעולם ולישות העליונה, היא אינה יכולה להיות שום דבר אחר מלבד דת במלוא מובן המילה.

גלה עוד

עוד מראשיתו ארגון הסיינטולוגיה הכיר בכך שחופש הדת הינו זכות אדם בסיסית. בעולם שבו סכסוכים נגרמים בעיקר בשל חוסר סובלנות לאמונות ומנהגיהם הדתיים של אחרים, במשך יותר מחמישים שנה, ארגון הסיינטולוגיה, הפך את השמירה על חירות דתית לדאגה בעדיפות עליונה.

מרכיב חיוני בשמירת זכות אדם בסיסית זו הוא הבנת הזכות לחופש דת או אמונה ומשמעותה בכפוף לעקרונות זכויות האדם האוניברסליות והחוק הבינלאומי לזכויות האדם.

משום כך, חוברת חדשה של ארגון הסיינטולוגיה, מהו חופש הדת?, מיועדת ליידע את הציבור בנוגע לאופיה המפורט והמורכב של הזכות לחופש דתי עבור מאמינים וארגונים דתיים מכל אמונה.

ראה את כל חוות הדעת לפי קטגוריה
ראה את כל ההחלטות החשובות

ארגוני סיינטולוגיה ברחבי העולם

בחזית הקדמית של עידן ההתרחבות הגדול ביותר בתולדות סיינטולוגיה עומדים הארגונים האידיאליים החדשים הנפתחים בערים גדולות ובמרכזים תרבותיים ברחבי העולם.

Thank you for subscribing.
הורד את הספר הלבן