״הגענו להחלטה שאתם פטורים ממס ההכנסה הפדראלי בכפוף לסעיף 501(א) של תקנון מס ההכנסה בתור ארגון המתואר בסעיף 501(3)(ג).״

ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי (CSI) – ארגון האם של דת הסיינטולוגיה – ויותר מ-150 ארגונים, מרכזים וארגוני רפורמה חברתית בארצות-הברית הוכרו כארגונים דתיים הפטורים ממס על-ידי מס ההכנסה האמריקני (IRS), סוכנות המס הפדראלית האמריקנית, באוקטובר 1993.

במשך כמעט חצי מאה ארגון הסיינטולוגיה נלחם במס ההכנסה האמריקני כדי להשתחרר מההטרדה של מס ההכנסה האמריקני ולקבל פטור ממס שהוענק לכל הדתות באמריקה. לבסוף מר דיוויד מיסקביג׳, יושב-ראש מועצת המנהלים Religious Technology Center והמנהיג של דת הסיינטולוגיה, עקף את כל הבירוקרטיה ב-1991 ונפגש באופן אישי עם נציב מס ההכנסה כדי ליזום נוהל אובייקטיבי ולא משוחד לקבלת פטור ממס ב-1991.

במשך שנתיים מס ההכנסה האמריקני ערך את הבדיקה המקיפה ביותר שאי פעם ניתנה למגיש בקשה לקבלת פטור ממס בתולדות מס ההכנסה. פקידים רשמיים של מס ההכנסה ערכו את הבדיקה הקפדנית ביותר שאי פעם נערכה בארגון כלשהו – לרבות בדיקה מיקרוסקופית של הפעילויות והרישומים הפיננסיים שלהם וסקירה מקיפה של כל היבט של מדיניות הארגון והעיסוקים בכל הרמות. בסוף הבדיקה מס ההכנסה בדק יותר ממיליון עמודים של מידע בנוגע לדת הסיינטולוגיה.

היה זה הישג מרשים להתמודד עם גורמי מס ההכנסה ולגרום להם לראות את התמונה האמיתית אחרי יותר מארבעים שנה של דו״חות כוזבים. אבל כל זה התאפשר בזכות הצגתו הנלהבת והגלויה של מר מיסקביג׳ לגורמי מס ההכנסה את האמת על דת הסיינטולוגיה ועל הפעילות שלה.

מס ההכנסה, בפרסום הפסיקות לגבי הענקת הפטור קבע באופן בלתי נמנע ש-(1) סיינטולוגיה היא דת לגיטימית; (2) ארגוני הסיינטולוגיה ומוסדות הצדקה והחינוך הקשורים אליהם פועלים אך ורק למען מטרות דתיות מוכרות; (3) ארגוני הסיינטולוגיה ומוסדות הצדקה והחינוך הקשורים אליהם פועלים לטובת הציבור ולא לטובת אנשים פרטיים; ו-(4) אף חלק מההכנסה נטו של ארגוני הסיינטולוגיה ומוסדות הצדקה והחינוך הקשורים אליהם אינו מיועד לתועלתו של אדם פרטי או גוף בעל מטרות רווח.

ב-8 באוקטובר 1993, עשרות אלפי סיינטולוגים מכל קצות תבל התכנסו כדי לשמוע את מר מיסקביג׳
מכריז על חדשות היסטוריות: ממשלת ארצות-הברית זה עתה העניקה הכרה דתית מלאה לארגוני הסיינטולוגיה,
ופסקה שהם ״מאורגנים באופן בלעדי למטרות דתיות ולמטרות צדקה״.

הפסיקות לגבי הענקת הפטור של מס ההכנסה קבעו שסיינטולוגיה היא דת לאחר שמס ההכנסה בדק את הנושא הזה בקפידה רבה.

סעיף 501(3)(ג) של תקנון מס ההכנסה (תקנון) מספק פטור ממס לארגוני ״דת, צדקה ... או חינוך״. התקנון מגדיר כללים מיוחדים עבור סעיף 501(3)(ג) ארגונים דתיים המסווגים בתור מוסדות דתיים, וגם לארגונים דתיים אחרים, שנקראים ארגונים נלווים ואינטגרליים, הקשורים בצורה הדוקה למוסדות דתיים.

מס ההכנסה משתמש בבדיקה של ״עובדות ונסיבות״ בקביעת המעמד הדתי של ארגון, כשהוא בוחן את הקריטריונים הבאים:

 1. קיום דתי חוקי ברור;
 2. עיקרי אמונה ומנהגי פולחן מוכרים;
 3. הנהגה דתית מוגדרת וברורה;
 4. תקנון רשמי של דוקטרינה ודיסציפלינה;
 5. היסטוריה דתית מובהקת;
 6. חברוּת אינה קשורה לשום דת או קבוצה דתית אחרת;
 7. ארגון של יועצים רוחניים מוסמכים;
 8. היועצים הרוחניים המוסמכים נבחרו לאחר שסיימו את הלימודים הדרושים;
 9. כתבים משלו;
 10. מקום מבוסס (או מקומות) לפעילות דתית;
 11. התכנסויות קבועות;
 12. טקסים דתיים קבועים;
 13. שיעורי יום ראשון להדרכה דתית של הצעירים;
 14. ובתי-ספר עבור ההכשרה של יועצים רוחניים.
  מדריך של מס ההכנסה 7(10)69, ספר-עזר לקווים מנחים לבדיקת ארגונים עבור קבלת פטור ממס, §321.3(3) (5 באפריל, 1982).

בנוסף, ה-IRS ישקול ״[את] כל העובדות והנסיבות האחרות שעשויות להשפיע על בקשת הארגון לקבלת מעמד של ארגון דתי״. (Id., §321.3(3)(o.

התקנון מגדיר ארגון נלווה ואינטגרלי של הדת בסעיף 501(3)(ג) בתור ארגון המסונף לארגון הראשי ונתמך מבחינה פנימית. תקנת אוצר §1.6033-2(h)(1). ישות נחשבת למסונפת למוסד דתי אם היא (1) כלולה בפטור ממס שהונפק למוסד הדתי, (2) מופעלת על-ידי, נמצאת בפיקוח של או נשלטת על-ידי או בקשר עם הארגון הדתי, או (3) עובדות רלוונטיות ונסיבות אחרות מראות שהיא אכן מסונפת. תקנת אוצר §1.6033-2(2)(ח). ארגון נתמך פנימית כאשר הוא אינו (i) גובה עבור דמי כניסה, סחורות או שירותים למכירה (חוץ מאשר על בסיס מקרי) לציבור הרחב, ומקבל יותר ממחצית תמיכתו מהציבור (בניגוד לחברים). תקנת אוצר §1.6033-2(ח)(4).

ב-1993 הפסיקות בנוגע לפטור ממס ההכנסה סיווגו את כל ארגוני הסיינטולוגיה שהגישו למס ההכנסה בקשה לקבלת פטור ממס בתור מוסדות דתיים או בתור ארגונים נלווים אינטגרליים למוסדות דתיים. ישויות שסווגו כמוסדות דתיים כללו:

 • ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי (CSI), הסמכות הדתית הבכירה ביותר בארגון הסיינטולוגיה, המספקת הנהגה לארגונים המקומיים ברחבי העולם;
 • וארגון המרכזים הבינלאומי של סיינטולוגיה (SMI), הסמכות הארגונית הדתית שאחראית ישירות על הפיקוח על מרכזים מקומיים ברחבי העולם.

הפסיקות לגבי הפטור עבור CSI ו-SMI מתייחסות במפורש לישויות אלו כמוסדות דתיים, עם התייחסות לסעיף 170(ב)(1)(א)(i) בתקנון ומציין במפורש, שבדומה למוסדות דתיים אחרים, הם לא נדרשים להגיש טופס 990 מידע שנתי על ארגון-פטור למטרות החזרי מס. בנוסף, מס ההכנסה גם העניק פטור קבוצתי ל-CSI ו-SMI הכולל את כל הארגונים והמרכזים של סיינטולוגיה בארצות-הברית, לישויות הפועלות באותו האופן כמו ארגונים ומרכזים של סיינטולוגיה במדינות ברחבי העולם. המטה הרוחני של סיינטולוגיה גם הוכר בנפרד כפטור ממס, בנוסף לארגוני ההוצאה לאור.

RTC) Religious Technology Center), הארגון שמחזיק בבעלותו את הסימנים המסחריים של סיינטולוגיה ועומד בתור המגן של דת הסיינטולוגיה, הוכר בנפרד כפטור ממס וקיבל מכתב פסיקה נפרד. מס ההכנסה גם הכיר בהתאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית (IAS), ארגון החברות הרשמי של דת הסיינטולוגיה, כארגון הפטור ממס.

בנוסף להחלטה בעד הפטור ממס, הפסיקות של מס ההכנסה הביאו לכך שכל התרומות של חברי קהילת הסיינטולוגיה עבור שירותים דתיים לכל ארגוני הסיינטולוגיה בארצות-הברית יכולות להיחשב כהוצאה מוכרת במסגרת שהחוק מאפשר. תרומות עבור שירותים דתיים של סיינטולוגיה נחשבות להוצאות מוכרות ממס באותה מידה, אבל לא יותר מאשר, תרומות של בני דתות אחרות עבור שירותים דתיים דומים בדתות שלהם.

מס ההכנסה לא יכול היה לסווג את CSI ו-SMI, הארגונים והמרכזים הכפופים להם, RTC והמטה הרוחני של סיינטולוגיה בתור ארגוני דת תחת התקנון אלא אם כן התברר שהם עונים באופן מלא על כל ארבעה-עשר הפקטורים של מוסד דתי הרשומים לעיל. ארגון הסיינטולוגיה צריך להציג ממצאים לכל אחד הפקטורים הללו על מנת להיחשב כדת. בקיצור, מס ההכנסה לא יכול היה לסווג את SMI ,CSI ואת שאר מגישי הבקשה של ארגון הסיינטולוגיה בתור מוסדות דתיים לפי התקנון אלא אם כן מס ההכנסה היה משוכנע שסיינטולוגיה היא דת.

לפיכך, ההכרה של מס ההכנסה במעמד של ארגון הסיינטולוגיה כגוף פטור ממס מהווה אישור רשמי לאופי הדתי של סיינטולוגיה והתועלת שהיא מביאה לחברה ככלל.

הפטור ממס שהוענק לארגון הסיינטולוגיה על-ידי מס ההכנסה הוענק לאחר ביקורת שאין כדוגמתה בהיסטוריה של ארגונים הפטורים ממס

הפטור ממס שהוענק לארגון הסיינטולוגיה על-ידי מס ההכנסה הוענק לאחר ביקורת שאין כדוגמתה בהיסטוריה של ארגונים הפטורים ממס. ארגוני הסיינטולוגיה עברו בדיקה קפדנית ביותר מגורמי מס ההכנסה שאף ארגון אחר לא קיבל – כולל בחינה מדוקדקת של הפעולות והרישומים הפיננסיים שלהם, כולל בדיקה מקיפה של כל היבט של מדיניות הארגון והעיסוקים המעשיים שלו בכל הרמות, לרבות הדרגים הבכירים ביותר של הנהלתו.

כתוצאה מהבדיקה שנערכה על-ידי מס ההכנסה נשאלו מאות שאלות מפורטות, נדרשו אלפי עמודים של עדויות אישיות ואלפי עמודים נוספים של רישומים פיננסיים. שישה צוותים המונים ארבעה עד שמונה סוכנים ערכו בדיקה מקיפה במשך עשרה שבועות רצופים. סוכני מס ההכנסה בדקו במקום את הספרים והרשומות של Church of Spiritual Technology (ראשי תיבות CST) – הארגון שאחראי לפיקוח על כתבי הסיינטולוגיה ולפרויקט ארכיוני המיועד לשמר בצורה קבועה את עבודותיו של מייסד הסיינטולוגיה ל. רון האברד – ושל Religious Technology Center. ובסוף הבדיקה, מס ההכנסה בדק יותר ממיליון דפי מידע בנוגע לדת הסיינטולוגיה.

מס ההכנסה ערך בדיקה נרחבת של מערכת השכר של הארגון

כדי שארגון יעמוד בדרישות לצורך קבלת פטור ממס לפי סעיף 501(3)(ג) אף חלק מהכנסות הנטו לא יועבר לזכותו של אדם פרטי כלשהו. האיסור על טובות הנאה מיושם בקפידה רבה על ״אנשי הפנים״ בארגון: אין להשתמש בשום חלק מההכנסות נטו של הארגון לתועלתו של אף אחד שיש לו עניין אישי בארגון, ובמיוחד נאמנים, דירקטורים, קצינים, עובדים, חברים ותורמים של הארגון. הכלל נגד טובות הנאה הוא מוחלט.

מס ההכנסה ביצע בדיקה נרחבת על מערכת השכר של ארגון הסיינטולוגיה, גם לצוות וגם לצדדים שלישיים כדי לוודא שלא קיימים מצבים של טובות הנאה או אפשרות לטובות הנאה. כדבר ראשון מס ההכנסה שאל שאלות רבות כדי לאתר כל אדם ״עם אחריות של נאמן למנוע מעילה״, ״מי הכי סביר שייהנה אם, למעשה, תתרחש טובת הנאה״. בתגובה לשאלות מס ההכנסה, ארגון הסיינטולוגיה סיפק למס ההכנסה תיאור מלא של מבנה הניהול הארגוני, כולל כל השינויים המתוכננים לחמש השנים הבאות ואת שמות כל האנשים שמחזיקים בעמדות בכירות בניהול הארגון הדתי והכספים. זה סיפק למס ההכנסה את זהות האנשים המוסמכים למנות בכירים בוועדות ההנהלה הגבוהות ביותר של הארגון. זה גם סיפק למס ההכנסה את התיאור המלא של פעולות הארגון הימי, המסדר הדתי של ארגון הסיינטולוגיה, בנוסף לשיטה הפנימית לקביעת דרגות וזהותם של אותם אנשים המחזיקים בעשרת העמדות הגבוהות ביותר.

מס ההכנסה התמקד בצורה נרחבת בצורות שונות של שכר, הסכומים והתמורה הקשורים לזה, והאופן שבו כל אחד מהם נקבע. בתגובה לשאלות של מס ההכנסה, תוארו כל סוגי השכר הניתנים לחברי הצוות (בין אם הם מחויבים במס או לא), כולל משכורות והטבות שאינן כספיות, ובין אם ואיך השכר הזה דווח למס ההכנסה.

אחרי בדיקה מדוקדקת, מס ההכנסה פסק שלא היו שום טובות הנאה או פעולות של תועלת פרטית של אף אחד.

מס ההכנסה הפך כל אבן בבדיקתו את ארגון הסיינטולוגיה

מס ההכנסה הפך כל אבן בבדיקתו את הספרים והרישומים הפיננסיים שהוחזקו על-ידי הישויות האלה. לדוגמה, במהלך תקופה של שנתיים שהסתיימה בפסיקות לגבי הפטור ממס ב-1 באוקטובר 1993, CSI סיפק מידע מפורט על התקינות של מערכת החשבונאות והרישומים הפיננסיים שלו. CSI החל, כמובן, על-ידי סיכום של המידע המפורט שכבר הצטבר ברשותו של מס ההכנסה בנושא זה והבדיקה המקיפה של מערכת החשבונאות והרישומים. לאחר מכן, CSI תיאר באופן ספציפי את הנהלים של החשבונאות הפנימית והביקורת הפיננסית שלו – הרישומים המקוריים בספרי החשבונות, תיאומי דפי חשבון בנק, הכנסה מחזורית וסיכומי תשלומים באמצעות דו״חות כספיים שנתיים. CSI אימת שוב את הבקרה הפיננסית הבסיסית – כל החשבוניות שהוצאו וההפקדות בבנק, כל התשלומים בשיקים, שוברי תשלום והזמנות רכישה, ההפרדה הקפדנית של האנשים שהיו מעורבים בשלבים שונים של קבלת כספים, הפקדה, תשלומים וחשבונאות.

לבקשת מס ההכנסה סיפק CSI עותקים של כל מכתבי המדיניות בנושא ניהול וכספים הרלוונטיים, שכללו בסופו של דבר סט שלם של קורס מנהלי ארגונים בן שמונה כרכים, המתארים את כל ההנחיות המנהליות הרלוונטיות על ניהול ארגון הסיינטולוגיה, לרבות כספים. CSI סיפק למס ההכנסה עותקים פנימיים של דו״חות כספיים שנתיים עבור תקופה של עשר שנים מ-1981 עד 1990 של CST ,RTC ,CSI ושל עוד עשרים ושישה ארגונים עיקריים.

CSI גם סיפק עותקים של הצהרות פיננסיות של ארגוני סיינטולוגיה מסוימים לא בארה״ב שהוכנו על-ידי פירמות ראיית-חשבון פרטיות.

מס ההכנסה בחן את הפרטים של מאות אלפי תנועות כספיות שונות של ארגון הסיינטולוגיה.

בבדיקות המקיפות של ארגוני סיינטולוגיה שונים שמס ההכנסה ערך, למס ההכנסה היו הזדמנויות רבות לבדוק בפרוטרוט כל סוג תשלום בין ובתוך ארגוני סיינטולוגיה. תשלומים אלו כללו סכומים ששילמו ארגונים נמוכים יותר ל-CSI עבור שירותי התמיכה הארגונית שלו, תשלומים שארגונים מסוימים משלמים ל-RTC כשהם מספקים שירותי ייעוץ דתיים מתקדמים לקהילות שלהם, העברות כספים לרזרבות, תשלומים לסיוע בהכשרת הצוות, תשלומי שכירות ומשכנתא, תשלומי ריביות והלוואות, והרכישה של ספרי סיינטולוגיה דתיים וצורות אחרות של הכתבים, תשלומים עבור עמלות על גיוסי הכספים, תשלומים לחברי צוות, ותשלומים שונים למשווקים צד שלישי ואנשי מקצוע. בתהליך הזה, מס ההכנסה בדק את הפרטים של מאות אלפי תנועות כספיות שונות.

באמצעות הבדיקות הספציפיות האלו מס ההכנסה יכול היה להתחקות אחר כל ההוצאות הכספיות מכל ארגון עד לחשבונית המתאימה של הארגון שקיבל את התשלום. כך מס ההכנסה וידא שהתשלומים שנשלחו מארגון סיינטולוגיה אחד לארגון סיינטולוגיה אחר אכן הועברו לארגון המסוים הזה, ושהכספים ששולמו אכן שימשו למטרות דתיות של סיינטולוגיה.

בסיום הבדיקות מס ההכנסה הגיע למסקנה שהדו״חות הפיננסיים של ארגוני סיינטולוגיה הם שלמים, מאומתים ומשקפים במדויק את התנועות הכספיות. בהתבססו על מידע נרחב זה לגבי הסדרי תשלום ספציפיים, ושביעות רצונו של מס ההכנסה שהתשלומים משקפים במדויק את הרישומים הפיננסיים של הארגון, מס ההכנסה קבע שכל העברות הכספים הפנימיות של הארגון היו עקביות ובהתאם לדרישות לקבלת פטור ממס.

מס ההכנסה קיבל גישה בלתי מוגבלת למידע בכל דרג של ההיררכיה של ארגון הסיינטולוגיה. לפיכך, הבדיקה של מס ההכנסה לא הוגבלה לישויות בארצות-הברית, אלא כללה בייחוד עניינים פיננסיים ואחרים של ארגוני סיינטולוגיה מאוסטרליה לקנדה ומאירופה לדרום-אפריקה.

הפרויקט החל בסוף שלטון הממשל הרפובליקני של ג׳ורג׳ בוש והמשיך דרך שלטון הממשל הדמוקרטי של ביל קלינטון. במהלך תקופה זו שלושה אנשים החזיקו בתפקיד נציב מס ההכנסה האמריקני (ראש ה-IRS). בזמן שארגון הסיינטולוגיה קיבל ממס ההכנסה את ההחלטה לגבי ההכרה בפטור ממס, זה היה אחרי איסוף התיעוד האדמיניסטרטיבי הגדול ביותר שאי פעם לוקט עבור פטור ממס מארגון כלשהו. הארגונים האלה והנציגים שלהם בילו מאות שעות של ישיבות מתישות ונבדקו על-ידי פקידי הממשל הבכירים ביותר האחראים על ארגונים הפטורים ממס במשרד הארצי של מס ההכנסה.

בסופו של דבר, מס ההכנסה הגיע למסקנה האפשרית היחידה לאחר בדיקה מאוד יסודית: ארגוני הסיינטולוגיה והישויות הקשורות אליהם היו מאורגנים ופעלו אך ורק למען מטרות צדקה ומטרות דתיות.

לכן ב-1 באוקטובר 1993, מס ההכנסה של ארצות-הברית פרסם מכתבי פסיקה המכירים בסטטוס הפטור ממס של יותר מ-150 ארגונים, מרכזים וקבוצות רפורמה-חברתית של סיינטולוגיה וישויות אחרות מאחר שהם פועלים באופן בלעדי למטרות דת וצדקה. ההכרה הדתית של מס ההכנסה היתה אוניברסלית ולא מוגבלת.

הנסיבות שהובילו את מס ההכנסה להנפיק לארגון הסיינטולוגיה את הפטור ממס מתועדות ונגישות לציבור

בהתאם לסעיף 6104 של תקנון מס ההכנסה, הבקשה והחומרים הקשורים אליה של מגיש בקשה מוצלח לפטור ממס הם רשומות לציבור ונגישות לבדיקת הציבור במשרד המתאים של מס ההכנסה.

הבקשות לפטור, המסמכים התומכים בבקשות אלה והמסמכים שפורסמו על-ידי מס ההכנסה, בנוגע לבקשות של SMI ,CSI וארגוני סיינטולוגיה אחרים שמס ההכנסה הכיר בהם כפטורים ממס ב-1993 זמינים לבדיקת הציבור מאז פרסום הפסיקות האלו ב-1 באוקטובר 1993 בחדר הקריאה במשרד הארצי של מס ההכנסה בוושינגטון די-סי, בהתאם לתקנון סעיף 6104(א), והיו שם מאז ההכרה בפטור ממס שניתן ב-1 באוקטובר 1993.

החומרים לגבי הפסיקות של פטור ממס מ-1993 עבור ארגון הסיינטולוגיה – יותר מארבעה מטרים של מסמכים המייצגים את התיעוד האדמיניסטרטיבי הגדול ביותר של מגיש בקשה לפטור – זמינים במשרד הארצי של מס ההכנסה. הציבור רשאי לבחון את הרישומים האלה ולראות בעצמו מדוע ארגוני הסיינטולוגיה ראויים לקבל פטור ממס כארגוני צדקה המשמשים אך ורק למטרות דתיות.

צוות מס ההכנסה המעורב בפסיקות לגבי הפטור ממס של ארגון הסיינטולוגיה

הכרת מס ההכנסה בסיינטולוגיה היתה מכה מהממת לאלה שהמשיכו את ההתקפות על ארגון הסיינטולוגיה במשך עשרות שנים רבות. מספר פקידי ממשל בארצות מסוימות, בנוסף לאלה שהיו נחושים בדעתם להמשיך באפליה כשהם שמים להם למטרה את חברי הדת, התייחסו בביטול להכרה הדתית ההיסטורית הזו בכך שהם הפיצו דיווחים כוזבים שמס ההכנסה של ארה״ב, אחת הסוכנויות החזקות ביותר ומטילות האימה ביותר בעולם, קיבלה איומים כדי להעניק לארגון הסיינטולוגיה פטור ממס.

הטענות האלה כוזבות. אין שום הוכחה שמישהו מאנשי מס ההכנסה שהיה מעורב בפסיקה של הפטור ממס ב-1993 לארגון הסיינטולוגיה היה נתון לאיזה שהן תקשורות לא הולמות מארגון הסיינטולוגיה שביקש להטריד או להפחיד אותם כדי שיעניקו את הפטור ממס. ואכן, זוהי האשמה אבסורדית כשלוקחים בחשבון את משך הזמן שערך תהליך הפטור (יותר משנתיים וחצי) ואת המספר, הוותק והמוניטין המדהים שיש לאנשי מס ההכנסה שהיו מעורבים בהליכים האלה.

שום תביעה לא הוגשה או הוכנה כדי להשפיע בצורה לא הולמת על הפעולות האדמיניסטרטיביות של מס ההכנסה הקשורות לתיקי הפטור של ארגון הסיינטולוגיה

כמו כן, ההאשמות שארגון הסיינטולוגיה הגיש תביעה משפטית על מנת להפעיל לחץ לא הולם על מס ההכנסה כדי שיעניק לו פטור ממס הן כוזבות. בעוד שהיתה כמות ניכרת של תביעות תלויות ועומדות כאשר מס ההכנסה הנפיק את הפסיקות של הפטור ממס ב-1993, אף אחת מהתביעות הללו לא היתה שקרית או הוגשה כדי להטריד את מס ההכנסה. היו כמה תביעות משפטיות פרטיות שדרשו פיצויים ממס ההכנסה בגין טענות לפעילויות בלתי חוקיות ביישום חוקי המס, אבל רוב התביעות היו על הפרות חופש המידע (FOIA) תביעות הדורשות ממס ההכנסה להציג מידע שיש לו על סיינטולוגיה או חברים פרטיים בסיינטולוגיה (כדי לסייע בזיהוי ותיקון של מידע כוזב), ו-(ב) מקרים של אנשים פרטיים לגבי מס ההכנסה הקשורים לאפשרות זיכוי עבור תרומות שנעשו למטרות צדקה של חברי קהילת הסיינטולוגיה ולתשלומים הקשורים לשירותים הדתיים של סיינטולוגיה. כל התביעות המשפטיות האלה נפתרו כחלק מהתהליך שהוביל לפסיקות בקשר לפטור ממס.

הכללים הרלוונטיים של הליך אזרחי (Rule 11, Fed R. Civ .P) ותקנות פדראליות (28 U.S.C. §1927), שניהם מכילים סעיפים החושפים את הצדדים לתביעה משפטית ו/או את עורכי הדין שלהם לעונשים על לקיחת עמדות, נטולות יסוד, חסרות ערך, ו/או קלות דעת. אף תביעה בין ארגון הסיינטולוגיה או חברי קהילת הסיינטולוגיה לבין מס ההכנסה או סוכנויות ממשלתיות אחרות שנשפטו לפני הסכם ההסדר של 1993 לא הטילה פיצויים על ישות כלשהי בסיינטולוגיה או על סיינטולוגים שהיו התובעים בתביעה מהסוג הזה. להפך, ארגוני הסיינטולוגיה זכו ברוב התביעות, וקבעו תקדימים משפטיים חשובים רבים, במיוחד בתחום חוק חופש המידע (FOIA). ואומנם, ישות אחת של ארגון הסיינטולוגיה זכתה ופוצתה בשכר טרחה לעורכי הדין ועלויות התביעה נגד מס ההכנסה בהתאם לסעיף התקנון 7430 עקב פעולות של מס ההכנסה שבית-המשפט קבע שלא היתה בהן שום הצדקה. ראה ארצות-הברית נגד ארגון הסיינטולוגיה של בוסטון, בע״מ 1993 U.S. Dist. LEXIS 3895; 93-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,220; 71 A.F.T.R.2d (RIA) 1485 (D. Mass. 1993)‎

אין שום בסיס לרמיזות שהתביעות של ישויות הסיינטולוגיה או סיינטולוגים נגד מס ההכנסה הוגשו ו/או התמידו בהן עבור המטרה הלא הולמת של שידול מס ההכנסה להזדרז בהענקת פטור ממס שלא היה ראוי. למעשה, ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי השיג את השאיפה של פתירת כל התביעות המשפטיות התלויות והעומדות באמצעות הסכם הפשרה עם מס ההכנסה. הסכם זה כלל את חופש המידע שלפיו מס ההכנסה לא רק סיפק הרבה מהמידע שהתבקש, אלא שהוא למעשה גם הסכים להודיע לממשלות זרות ולסוכנויות שונות לגבי המידע המוטעה על ארגון הסיינטולוגיה שתוקשר אליהם בעבר על-ידי מס ההכנסה.

מס ההכנסה לא יכול היה להנפיק ולא היה מנפיק את הפסיקות בדבר הפטור אם הוא היה מאמין שמטרות הסיינטולוגיה מנוגדות למטרות הציבור או לתועלת הציבור.

הפסיקות בדבר הפטור ממס של מס ההכנסה היו לגמרי בתיאום עם תקנון מס ההכנסה ועם החוקה של ארצות-הברית. מס ההכנסה לא יכול היה להנפיק ולא היה מנפיק את הפסיקות בדבר הפטור אם הוא היה מאמין שמטרות הסיינטולוגיה מנוגדות למטרות הציבור או לתועלת הציבור.

כדי לקבל פטור ממס בהתאם לסעיף 501(3)(ג) של התקנון, ארגון חייב להוכיח את הדברים הבאים:

 1. הוא מאורגן אך ורק למען אחת או יותר מהמטרות הפטורות ממס המפורטות;
 2. הוא פועל אך ורק למען אחת או יותר מהמטרות הפטורות ממס המפורטות;
 3. שום חלק מההכנסות לא משמש לתועלתו של אדם או ישות פרטיים;
 4. אין בו תעמולה בנוגע לחקיקה חוץ מאשר כתוצאה מקרית של חלק מהפעילויות שלו;
 5. אף חלק מהפעילויות שלו אינו קשור להשתתפות בקמפיין עבור משרה ציבורית;
 6. ואסור שמטרותיו ופעילויותיו יפרו מדיניות ציבורית בסיסית.

כדי לקבוע את האלמנטים האלה ובכך להשיג החלטה אוהדת לגבי פטור מס ממס ההכנסה הארגון חייב להגיש למס ההכנסה את הבקשה על הטופס המומלץ, לספק עם הבקשה את כל המידע הנדרש, ולענות על כל השאלות הרלוונטיות שייתכן שלמס ההכנסה יהיה לגבי הבקשה. (נוהל מס ההכנסה 27-90) 1993 פסיקות בעד פטור ממס לארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי, ארגון המרכזים הבינלאומי של סיינטולוגיה ומגישי בקשה אחרים של סיינטולוגיה באו בעקבות יישום הנוהל הדרוש.

מס ההכנסה ביצע בדיקה נרחבת במיוחד לגבי שיטת ההתרמות בהתייחס לפעילויות גיוסי הכספים וגם למדיניות התרומות עבור שירותים. מס ההכנסה אישר כי הוא לא היה קובע החלטות חיוביות אם הממצאים היו מצביעים על (1) שהארגון שירת בצורה שלילית אינטרסים פרטיים; (2) שהמטרה שלו היתה מיועדת בצורה משמעותית לפעילות שלא פטורה ממס, או (3) שהוא היה מעורב בפעילות לא חוקית או שהוא מפר מדיניות ציבורית בסיסית.

כמו כן, האשמות כוזבות בנוגע לפעילות לא חוקית שנאמרו על-ידי פורשים ואחרים, שעליהם מס ההכנסה הסתמך בעבר כדי לפעול בצורה שלילית נגד ארגוני סיינטולוגיה וסיינטולוגים, נחקרו ביסודיות ובוטלו לאחר שנמצאו כוזבות על-ידי מס ההכנסה עוד לפני שארגוני הסיינטולוגיה הוכרו כגופי צדקה בעלי אופי דתי, הפועלים למען תועלת הציבור.

פטור מס של מס ההכנסה לארגון הסיינטולוגיה: סוף לקונפליקט בן עשרות שנים

ההכרה של מס ההכנסה הביאה לסיום לא רק עשורים של קונפליקט בין ארגוני הסיינטולוגיה לבין לשכת המס, אלא גם הכרה רשמית באופי הדתי של סיינטולוגיה והתועלת שלה לחברה ככלל. ארגוני סיינטולוגיה מוכרים בצורה מלאה בתור ארגונים דתיים הפטורים ממס על-ידי ממשלת ארצות-הברית ברמה הפדראלית, המדינית והמקומית וההתייחסות אליה אינה שונה מכל דת אחרת.

המאמצים של ארגוני הסיינטולוגיה תרמו לרפורמות שהועילו לכל אזרחי ארה״ב. מגילת הזכויות של משלם המסים, שהיא עכשיו ממשות המעוגנת בחוק, קיימת היום במידה לא קטנה עקב ההתמדה של ארגוני הסיינטולוגיה והחברים בהם, שחשפו את ההתעללות הרחבה של מס ההכנסה ודרשו לרסן התעללויות עתידיות. השימוש שלהם בחוק חופש המידע חשף בסופו של דבר לעיני הציבור את ההתנהגות הפסולה של סוכנות ממשלתית וטעויות מחשב שהיו יכולות להוביל להערכות שומה מוטעות בסכום של מיליארד דולר. אמצעים רבים שננקטו על-ידי הקונגרס כדי ליזום רפורמות במס מקורם, במידה לא קטנה, בעבודה החלוצית של הסיינטולוגים.

והכי חשוב, מאז 1993, ארגוני סיינטולוגיה המשיכו להוכיח את נכונותה של פסיקת הפטור ממס של מס ההכנסה באמצעות מתן סיוע נרחב לקהילה ותכניות הסיוע שבהן הם תומכים ברמה חסרת תקדים כדי לשפר את החברה, לשנות את הכיוון של הניוון החברתי, לפתור את בעיית ההתמכרות לסמים, לחנך את בני הנוער ואת הציבור לגבי זכויות האדם שלהם, לקדם תקנון מוסרי לא דתי שנכתב על-ידי מר האברד, להילחם בבורות, לספק הקלה בשעת אסון, לכונן רפורמה בהתעללויות בתחום בריאות הנפש, לשפר את הקהילות המקומיות, לשפר שיטות חינוכיות ופעילויות צדקה אחרות.

הורד את הספר הלבן