סיינטולוגיה הולכת בעקבות מסורת ארוכה של עיסוק דתי. שורשיה נטועים באמונות ובשאיפות העמוקות ביותר של כל הדתות הגדולות, ובכך היא מאמצת מורשת דתית עתיקה ומגוונת כמו האדם עצמו.

למרות שסיינטולוגיה מתבססת על מאגר חוכמה בן 50,000 שנים, היא דת חדשה, דת שבודדה את חוקי היסוד של החיים, ושלראשונה, פיתחה טכנולוגיה יעילה, שיישומה מאפשר לעזור לאנשים להשיג קיום מאושר יותר ורוחני יותר, כאן ועכשיו.

העובדה שפיתוחה של סיינטולוגיה ותפוצתה המהירה התאפשרו, בין היתר בזכות ההתקדמות של מדעי הטבע במחצית הראשונה של המאה העשרים, היא משמעותית. מכיוון שהיא מגשרת בין פילוסופיה מזרחית לבין מחשבה מערבית. בכך, סיינטולוגיה מהווה את היישום האמיתי הראשון של מתודולוגיה מדעית של האדם בנוגע לשאלות רוחניות.

עיקרי האמונה והתקנונים של סיינטולוגיה

ציבור המאמינים של כל דת מאוחדים יחד על-ידי עיקרי אמונה ותקנונים.

עיקרי האמונה האלה מצהירים על השאיפות, תחומי האחריות, המוסכמות והאמונות שלהם. הם תומכים במטרות הדת ומחזקים את העקרונות הבסיסיים של הדת.

התקנונים ועיקרי האמונה של סיינטולוגיה חוברו על-ידי ל. רון האברד בשנות החמישים של המאה העשרים במהלך שנות התפתחותה של הדת. הם קובעים את הקווים המנחים לעיסוק בסיינטולוגיה ולהתרחבותה ועדיין משרתים יעדים אלה עד היום.

עיקרי האמונה האלו כוללים תקנונים עבור האודיטור, המפקח, המנהל ותקנונים נוספים שעל פיהם כל סיינטולוג שואף לחיות. בדומה לסיינטולוגיה, התועלת שבשימוש בעקרונות אלה קובעת את ערכם. סיינטולוגים נוהגים לפי הכללים האלה ביישום הטכנולוגיה של סיינטולוגיה, בקשריהם עם אחרים, בניהול קבוצותיהם ובעיסוק בדתם.

האקסיומות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

הלוגיקות והאקסיומות, המייצגות את האמיתות הבסיסיות של החיים, מהוות את הבסיס שעליו נבנו דיאנטיקה וסיינטולוגיה. מר האברד העביר יותר מחמישים שנה בתמצות החוכמה המצטברת של המין האנושי, וחקר לעומק את תעלומות החיים כדי לגלות את האקסיומות האלה.

אלו השיקולים המרכזיים והחוקים הטבעיים אשר מכילים את התשובות לחיים ואת האינטראקציה שלהם עם העולם הפיזיקלי. דיאנטיקה וסיינטולוגיה בשלמותן נובעות מהאמיתות הבסיסיות האלה. כל התגליות המאוחרות יותר כלולות במסגרת האמת המתוארת בלוגיקות ובאקסיומות האלה.

׳הגורמים׳ כוללים את השיקולים הכלליים שעל פיהם משחקים את משחק החיים.

הגשר לחופש מוחלט

הרבה מצבי קיום גבוהים יותר, מצויים בהישג ידו של האדם, וניתן להגיע אליהם באמצעות סיינטולוגיה. ל. רון האברד התווה במדויק את המצבים הללו, ולאחר מכן הבהיר כיצד ניתן להשיגם על-ידי התווייתם בתרשים אשר מראה באופן ברור כל צעד בנתיב למעלה.

ל. רון האברד
מייסד הסיינטולוגיה

ל. רון האברד, בתור המייסד של דת הסיינטולוגיה והמחבר היחידי של כתביה, זוכה לכבוד רב בקרב סיינטולוגים ברחבי העולם. הוא זכור לא בתור אדם שיש להעריץ אותו או לסגוד לו אלא בתור אדם שהמורשת שלו היא דת הסיינטולוגיה שעדיין ממשיכה להתקיים. הבנת הרקע שלו ממחישה כיצד הוא הגיע לגילוי האמיתות של דת הסיינטולוגיה.

על מנת לגלות במה סיינטולוגים מאמינים ומהם עיסוקיהם המעשיים, מקור המידע הטוב ביותר הוא ספריו של ל. רון האברד דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש ו-סיינטולוגיה: היבט חדש על החיים.

תיאור מלא של הדת, ארגוניה הרבים והתכניות לשיפור חברתי שלה ניתן למצוא אונליין ב-Scientology.org.il ובערוץ הווידיאו של סיינטולוגיה.

הורד את הספר הלבן