עיקרי האמונה של דת הסיינטולוגיה נכתבו על-ידי ל. רון האברד זמן קצר לאחר שהיא נוסדה בלוס אנג׳לס ב-18 בפברואר 1954.

לאחר שמר האברד פרסם את עיקרי האמונה האלה ממשרדו בפניקס, אריזונה, ארגון הסיינטולוגיה אימץ אותם כעיקרי אמונתו משום שהם מביעים בתמציתיות במה סיינטולוגים מאמינים.

אנו, הסיינטולוגים, מאמינים

שכל בני האדם ללא הבדל גזע, צבע או אמונה, נבראו עם זכויות שוות.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם לבחור את התחומים הדתיים שלהם ולעסוק בהם.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם לחיות את חייהם.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם להיות שפויים.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם להגן על עצמם.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם ליצור, לבחור, לסייע או לתמוך בארגונים, בדתות ובממשלות שלהם.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם לחשוב בחופשיות, לדבר בחופשיות, לכתוב בחופשיות את דעותיהם שלהם, ולהתנגד לדעותיהם של אחרים או לבטא אותן או לכתוב עליהן.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם לברוא את בני מינם.

שלנשמות בני האדם יש את הזכויות של בני האדם.

שאין לנתק מהדת את לימוד המיינד והריפוי של מחלות שמקורן נפשי, ואין להתעלם מהם בתחומים שאינם דתיים.

ושלאף נציגות למעט הבורא אין את הכוח להשהוֹת או לבטל את הזכויות האלה, באופן גלוי או סמוי.

ואנו, הסיינטולוגים, מאמינים

שהאדם הוא טוב ביסודו.

שהוא מבקש לשרוד.

שהישרדותו תלויה בו עצמו ובזולתו, ובהשגת אחווה עם היקום.

ואנו, הסיינטולוגים, מאמינים שחוקי האל אוסרים על האדם

להרוס את בני מינו.

להרוס את שפיותו של אחר.

להרוס או לשעבד את נפשו של אחר.

להרוס או להפחית את הישרדותם של בני לווייתו או של קבוצתו.

ואנו, הסיינטולוגים, מאמינים

שהנפש יכולה להינצל

ושהנפש לבדה עשויה להציל או לרפא את הגוף.

הורד את הספר הלבן