״הגענו להחלטה שאתם פטורים מתשלום מס הכנסה פדראלי
בכפוף לסעיף 501(א) של תקנון מס ההכנסה
בתור ארגון המתואר בסעיף 501(3)(ג).״

ראה גם: ״פטור ממס ההכנסה האמריקני לארגון הסיינטולוגיה״

ארגוני הסיינטולוגיה בארצות הברית

הורד את הספר הלבן