״מרבית מהרעיונות של ארגון הסיינטולוגיה עוסקים בתוכן טרנסצנדנטלי, בעמדה ובמשמעות של האדם בעולם. אם מאמינים בתורות
של ל. רון האברד בנוגע לנשמה נצחית בתור הגל הנושא
של אנרגיית החיים (תטה) ובנוגע לתטן ובנוגע לקשר של העולם החומרי
שמצוין בתור MEST, ובנוגע לנתיבה של הנפש דרך אינספור תקופות חיים,
ואם הנתיב לרמות גבוהות יותר של הקיום (קליר ו-[OPERATING] תטן)
מזכירות לאדם רמות של גאולה, שמזדהים איתן,
אזי אלו המאפיינים של אמונה פילוסופית או עדה דתית.״

ראה גם: ״דת הסיינטולוגיה, החלטות בית-המשפט בגרמניה״

ארגוני הסיינטולוגיה בגרמניה

הורד את הספר הלבן