״... מאחר שארגון הסיינטולוגיה הוכר בארה״ב בתור גוף דתי, הוא צריך להיות מוכר גם באיטליה ובכך להרשות לו לעסוק בפעילות הדתית שלו ולנהל פעילויות הפצה לדת ...״

ראה גם: ״פסיקת בית-המשפט העליון של איטליה וההכרה בדת הסיינטולוגיה״.

ארגוני הסיינטולוגיה באיטליה

הורד את הספר הלבן