באוקטובר 1997, בית-המשפט העליון של איטליה (בית-הדין לערעורים) פרסם החלטה היסטורית המכירה בלגיטימיות של דת הסיינטולוגיה. היום ההחלטה הזו של בית-המשפט העליון של איטליה מוכרת על-ידי רשויות שיפוטיות מובילות ואנשי אקדמיה כהחלטה משמעותית הקובעת סטנדרטים חשובים בנוגע להגדרה של דת ברחבי הקהילה האירופית.

״... מאחר שארגון הסיינטולוגיה הוכר בארה״ב בתור עדה דתית, הוא היה צריך להיות מוכר באיטליה ובכך להרשות לו לעסוק בפעילות הדתית שלו ולנהל פעילויות הפצה לדת ...״

בית-המשפט ניתח בצורה יסודית את הקריטריונים להגדרה של דת, והדגיש את החובה שיש לממשלה לא להגביל את חופש הדת והסיק את המסקנות הבאות:

סיינטולוגיה היא דת לגיטימית שפעילויותיה, ללא יוצא מן הכלל, מאפיינות את כל התנועות הדתיות.

אנשי דת מלומדים, בית-המשפט ציין, מכירים בכך שסיינטולוגיה היא דת שמטרתה היא ״שחרור נפש האדם באמצעות הידע על הנפש האלוהית הנמצאת בכל יצור אנוש״.

בהגיעו להחלטה זו, בית-המשפט עשה השוואה ישירה בין העיסוקים המעשיים של דת הסיינטולוגיה ופעילויות של גיוס תרומות לבין אלה של הכנסייה הקתולית ודתות אחרות:

אותן הדתות עצמן, שלפי שופטי בית-המשפט לערעורים, היו צריכות לייצג את ׳דרך המחשבה השגרתית׳ בנושא הדת, תמיד דרשו מהמאמינים שלהן לתרום תרומות, אשר בימים הראשונים של הדתות הגדולות האלה היו גדולות בהרבה מהתרומה הסמלית הנדרשת היום.

בית-המשפט העליון ניתח ביסודיות את הקריטריונים לקביעת דת, והגיע למסקנה שסיינטולוגיה היא דת לגיטימית. בית-המשפט העליון שדחה את ההגדרה של דת שבה השתמש בית-הדין לערעורים, קבע שבית-המשפט הנמוך יותר טעה בתיאור ההגדרה שלו שהתבססה אך ורק על מושגים של יהודי-נוצרי:

מערכת של דוקטרינות המתמקדות בהנחה לגבי קיומה של ישות עליונה, שהיה לה קשר ישיר עם אנשים ושלהם חייבים לציית ולהעריץ. ... [ה]גדרה כזו של דת שהיא כשלעצמה חלקית מאחר שהיא נובעת Œ– כפי שנטען בתוקף – מדתות שבאופן בלעדי מבוססות על התנ״ך, אינה חוקית מנקודות מבט רבות, ומבוססת על הנחות פילוסופיות והיסטוריות-חברתיות שהן אינן נכונות.

בנוסף, ההגדרה הזו של בית-המשפט הנמוך תשלול את הבודהיזם, הטאואיזם או כל דת ״פוליתאיסטית, שמאניסטיות, או אנימיסטית.״ אי לכך בית-המשפט העליון הסיק שההגדרה המגבילה הזו מפרה את החוקה האיטלקית.

הקריטריונים מעידים על כך שסיינטולוגיה מתאימה להגדרה
של דת

בית-המשפט העליון, בשליחתו את התביעה בחזרה לבית-הדין לערעורים לדיון חוזר, סיפק הנחיה מפורטת לגבי הקריטריון שיש ליישם בנוגע לסיינטולוגיה כדת. בית-המשפט העליון הורה לבית-הדין לערעורים להתייחס להחלטות האדמיניסטרטיביות השיפוטיות של איטליה ושל מדינות זרות אחרות באשר לסיינטולוגיה, שלפי קביעת בית-המשפט, היו בהחלט רלוונטיות. בנוסף לכך, בית-המשפט הורה במפורש לבית-הדין הנמוך להתייחס לדעתם של מומחים ולדעתם של חברי הקהילה של דת הסיינטולוגיה באיטליה.

מומחים מתייחסים באופן שכיח לסיינטולוגיה כדת

בית-המשפט העליון הורה לבית-הדין הנמוך יותר לבחון את דעותיהם של בני-סמכא ומומחים בתחום הדת, לא של הציבור הרחב, כדי לקבוע אם סיינטולוגיה ״נחשבת בדרך כלל״ דת. צוין שזה לא רציונלי להסתמך על הקונצנזוס או דעת הרוב של הציבור כדי לקבוע אם מערכת של אמונות הן דתיות, כי בנסיבות אלה מיעוטים דתיים לא יזכו להגנה שלה הם זכאים. ליתר דיוק, מה שנדרש הוא ״הערכה שנשקלה בכובד ראש ורציונלית לגבי הפרטים הזמינים לצורך שיפוט״, לא משהו המתבסס על ״אינטואיציה, התרשמויות, הרגשות והלכי רוח״. ...

הדתיוּת המוצהרת של סיינטולוגיה נראית בבירור במסמכים ארגוניים

בית-המשפט העליון הסיק שהמסמכים הארגוניים של סיינטולוגיה מהווים עדות ברורה לטבעה הדתי, מאחר שמסמכים אלה בהחלט מכילים שפה המתייחסת לדתיות ולעיקרי האמונה שלה ושהשאיפה העליונה שלה היא להגשים את הידע לגבי אלוהים, עקרונות שבית-המשפט ציין שהם משותפים להרבה דתות. המסמכים הארגוניים של סיינטולוגיה שמתייחסים לגישה ה-״מדעית״ של העקרונות והטכניקות של סיינטולוגיה לא שוללים את הדתיוּת, כי אלה עקרונות וטכניקות שמיועדים להגשים שאיפה רוחנית ספציפית. אכן, בית-המשפט העליון מציין שהכנסיות הנוצריות עדיין נחשבות לדתיות למרות שסנט תומס אקווינס ״מגדיר תיאולוגיה בתור מדע״.

דחיית האשמות כוזבות נגד הדת

בית-המשפט העליון התייחס – ודחה – מספר האשמות כוזבות המתייחסות לגיוס הכספים של ארגון הסיינטולוגיה. בדיוק כפי שבתי-משפט רבים במדינות אחרות, וגם בתי-דין אדמיניסטרטיביים כגון מס ההכנסה האמריקני, דחו את התביעות של מסחריות, כך גם בית-המשפט העליון האיטלקי מצא שהאשמות אלה כוזבות ונטולות כל בסיס.

האשמות הפורשים אינן אמינות

בית-המשפט העליון דחה האשמות מסיתות ומשמיצות מפורשים מתוסכלים בטענה שהם עדים לא אמינים. בית-המשפט מתח ביקורת על בית-הדין לערעורים על כשלונו לאמת את המידע מאנשים כאלה, כדי לוודא מהן הסיבות שהיו להם להתנכרותם לסיינטולוגיה ולקבוע אם הצהרותיהם נלקחו במהלך הליך שיפוטי כשאז מהימנותן יכולה להיבחן ולהיבדק. בית-המשפט פטר את עדותם של חברים ממורמרים לשעבר, כלא מהימנות ולא אמינות מיסודן.

התרומות לסיינטולוגיה שימשו אך ורק למטרות דתיות

בית-המשפט הגיע למסקנה שזה יהיה ״לא הגיוני״ להסיק מסקנות המנוגדות להנחיות מנהליות של הארגון שהנחו חברי צוות מסוימים ״לעשות כסף״ עבור הארגון. עובדה בסיסית של החיים היא שכל פעילות דתית צריכה תמיכה באמצעות מימון. בית-המשפט ציין שההנחיות המנהליות הפיננסיות לא היו חלק מהדוקטורינה הבסיסית של דת הסיינטולוגיה; הן מהוות חלק שולי מכתבי הארגון (הכוללות רק אחת או שתיים מבין יותר משמונת אלפים הנחיות); והן מיועדות אך ורק לאותם חברי צוות האחראיים על עניינים פיננסיים, לא לחברי הקהילה או אפילו לחברי צוות אחרים, וההנחיות בכל מקרה, קובעות שכל הכספים שנתרמו ישמשו אך ורק למטרות דתיות.

טכניקות גיוס הכספים של סיינטולוגיה הולמות

בדומה, בית-המשפט העליון דחה את ההסתמכות של הממשלה על הנחיות מנהליות פנימיות המדרבנות חברי צוות להשתמש בטכניקות לגיוס כספים כדי לעודד את חברי הקהילה לרכוש ספרים או לקבל שירותים דתיים. בית-המשפט ציין שההנחיות היו מיועדות רק לחברי צוות האחראיים לקידום חומרי הדת או השירותים הנידונים. בית-המשפט ציין, ששיטות כאלה הן הרבה פחות צורמות מאשר, לדוגמה, דוקטרינת הכפרה שהכנסייה הקתולית עוסקת בה כדי לשכנע מאמינים לכפר על חטאיהם ולהימנע מהגיהנום דרך כפייה לקנות את מחילתם.

תרומות קבועות בסיינטולוגיה אינן דבר יוצא דופן בדתות

בית-המשפט הורה שאין להסיק שום מסקנות שליליות מהנוהג של ארגון הסיינטולוגיה לבקש תרומות קבועות בתמורה לשירותים דתיים, כשהוא מציין שהשיטה הזאת של גיוס תרומות אינה יוצאת דופן בקרב דתות. כפי שבית-המשפט ציין ״לפני שנים לא רבות, רשימות דומות, לא פחות מפורטות ומדויקות, היו תלוית בפתח של כמה חדרים של תשמישי קדושה בכנסיות קתוליות, ובכל מקרה, מידע דומה היה זמין בקלות מכמרים מקומיים כשביקשו את השירותים האלו״ . ...

סיינטולוגיה משרתת מטרה דתית לא מסחרית

בית-המשפט דחה את הטענות שחברי הצוות בארגון חברו יחד על מנת להרוויח מפעילויות הארגון. טענות כאלה אינן הגיוניות מאחר שכל הכספים נשארים בתוך הארגון ולאינדיבידואלים ״לא היתה אפשרות בכלל – אפילו לא בעתיד – לחלוק את ההכנסה שלו״.

אישומים פליליים נדחו: סיינטולוגיה וחופש דתי זוכו מאשמה

הפסיקה באיטליה של בית-המשפט העליון המכירה בסיינטולוגיה חתמה יותר מעשר שנים של דיכוי דתי עם ניסיונות לדכא את דת הסיינטולוגיה על-ידי ההכרזה שהיישום שלה אינו חוקי.

התביעה הפלילית הארוכה נגד בכירים בארגון הסיינטולוגיה הסתכמו בלא יותר מאשר מתקפה על זכויות דתיות לגיטימיות ומוגנות. בדצמבר 1986, 450 שוטרים איטלקים פשטו על כל ארגון ומרכז של סיינטולוגיה במדינה, ועיקלו את החומרים הדתיים שלהם וסגרו אותם. ואז, ביוני 1988, עשרים ושישה סיינטולוגים נעצרו ונכלאו בטענות שווא. התביעה ראיינה יותר מתשע מאות עדים. לבסוף, הואשמו שבעים-וחמישה איש.

כשהתביעה הגיעה לבית-המשפט ב-1991, ההוכחות המכריעות והחד-משמעיות שהוגשו על-ידי ארגון הסיינטולוגיה וחברי הקהילה שלו הוכיחו שאין ספק שהעיסוקים בסיינטולוגיה הם דתיים מטבעם. אכן, כתוצאה מהראיות שהוגשו, בית-המשפט של מילנו פסק לטובת הארגון אבל, עקב הערעורים שהוגשו על-ידי הממשלה, התביעה עברה פעמיים לבית-המשפט העליון של איטליה.

אולם, בעקבות פסק-הדין ההיסטורי של בית-המשפט העליון ב-1997, בית-הדין לערעורים של מילנו אישר את פסיקת בית-המשפט מ-1991 בעד ארגון הסיינטולוגיה וחברי הקהילה שלו ובכך סגרה את התביעה וזיכתה מכל אשמה את ארגון הסיינטולוגיה ואת חברי הקהילה שלו.

הכרת מס מבית-המשפט העליון

ב-2001, בית-המשפט העליון של איטליה הצהיר שוב על סיינטולוגיה בתור גוף דתי לגיטימי. ארגון הסיינטולוגיה ערער נגד ההחלטה של לשכת המס במילנו שהכין שומת מס לשנים 1982 ו-1983. בית-הדין לענייני מס של מילנו תמך בשומות שהוכנו על-ידי לשכת המס, כפי שעשה בית-הדין המחוזי לענייני מס של מילנו באפריל 1997. ערעור הוגש לבית-המשפט העליון של איטליה, שפרסם את החלטתו ב-22 באוקטובר 2001.

ההחלטה של מדור המס של בית-המשפט העליון ביטלה את ההחלטה של בית-הדין המחוזי לענייני מס ושלח בחזרה את התביעה, כשהוא מורה שהיא תיבדק מחדש על-ידי מחלקה אחרת של בית-הדין המחוזי לענייני מס, לא זאת שאישרה את השומה המקורית. בית-המשפט העליון ציין שבית-משפט הנמוך יותר התרשל ולא לקחת בחשבון את הכרעות הדין ״הרבות ועכשיו הנפוצות״ כולל זאת של בית-המשפט העליון עצמו, המאשרות את דתיוּתה של סיינטולוגיה ושל הגופים הקשורים אליה. בית-המשפט העליון ציין בנוסף לכך שסיינטולוגיה נחשבת כארגון דתי לא רק בארצות-הברית, אלא גם במדינות אירופיות אחרות.

סיינטולוגיה באיטליה היום

היום דת הסיינטולוגיה משגשגת באיטליה, עם מאות אלפי סיינטולוגים ומאות ארגוני סיינטולוגיה, מרכזים וקבוצות ברחבי המדינה.

התיאולוגיה, העיסוק הדתי וההתארגנות של סיינטולוגיה פותחו במלואם. הדת מקיפה וכוללת יותר מאחד-עשר אלף ארגונים ומרכזים וגופים הקשורים לסיינטולוגיה ב-167 מדינות המשרתים את צרכיהם הדתיים של מיליוני חברים בקהילה.

הורד את הספר הלבן