ארגון הסיינטולוגיה מוכר רשמית בתור דת בספרד. ב-31 באוקטובר 2007, בית-המשפט הלאומי במדריד פרסם החלטה היסטורית תמימת דעים המאשרת את הזכות לחופש דתי בספרד וההכרה בכך שארגון הסיינטולוגיה הלאומי של ספרד הוא ארגון דתי הזכאי להיקף המלא של הזכויות הדתיות הנובעות מרישום הממשלה של ישויות דתיות.

ההכרה הזאת ציינה את סופו של עידן שבו הסיינטולוגים בספרד נאלצו להילחם למען זכויותיהם לחופש דתי. זה זיכה מאשמה את ארגון הסיינטולוגיה בספרד וסימל התחלה חדשה עבור כל הסיינטולוגים בספרד.

״בית-המשפט פסק שאנחנו חייבים לזַכות, ולכן אנחנו,
אכן מזכים את הנאשמים ללא הסתייגות.״

אין היום שום שאלה לגבי המעמד הלגיטימי של סיינטולוגיה בתור אחת הדתות הגדולות בעולם. התיאולוגיה, העיסוק הדתי וההתארגנות של סיינטולוגיה פותחו במלואם. הדת מקיפה וכוללת יותר מאחד-עשר אלף ארגוני סיינטולוגיה, מרכזים וגופים הקשורים לסיינטולוגיה במדינות בכל רחבי העולם.

החלטה היסטורית למען חופש הדת

ההחלטה לגבי ארגון הסיינטולוגיה היא מאוד משמעותית בשל מספר סיבות. ראשית, בית-המשפט הלאומי מכיר במעמד החוקי של ארגון הסיינטולוגיה הלאומי של ספרד כ-״קבוצה דתית״ והזכות הבסיסית שלה, ביחד עם חברי הקהילה שלה, לעיסוק קולקטיבי ולביטוי של חופש דתי.

שנית, בית-המשפט הלאומי קבע, לאחר בדיקת הראיות בתביעה, שלא קיימת שום סוגיה ציבורית ושארגון הסיינטולוגיה עוסק במטרות דתיות כפי הנדרש בסעיף 3.2 של חוק היסוד לחופש הדת.

שלישית, בית-המשפט הלאומי החליט שעקרונות חופש הדת והקריטריונים לרישום שפותחו ונוצרו על-ידי בית-המשפט האירופי לזכויות אדם לצורך רישום ברחבי אירופה ועל-ידי בית-המשפט החוקתי של ספרד לצורך הרישום בספרד, חייבים לחול גם על ארגון הסיינטולוגיה ועל דת הסיינטולוגיה.

בית-המשפט הלאומי בדק ביסודיות את מסמכי ההקמה של ארגון הסיינטולוגיה, היעדים והמטרות וקבע באופן חד-משמעי שלארגון הסיינטולוגיה הלאומי של ספרד יש את הזכות להירשם כדת תחת החוק הספרדי.

באופן ספציפי, בית-המשפט הלאומי קבע שהזכות של ארגון הסיינטולוגיה להירשם בתור ארגון דתי מהווה ביטוי לזכות שלו לחופש דתי ולזכות לעיסוק משותף בדת הסיינטולוגיה. בהגיעו למסקנה זו, בית-המשפט אישר מחדש את העיקרון הבא:

שהרישום של ישות דתית במשרד הרישום מרמזת, מעל לכול, הכרה במעמדה המשפטי בתור קבוצה דתית, כלומר, הזיהוי וההכרה של החוק בקבוצת אנשים המתכוונים לממש את זכות היסוד שלהם לעיסוק קולקטיבי בחופש הדת עם הגנה מפני כפייה, כפי שהוא נקבע לפי סעיף 5.2 של החוק הספרדי לחופש דתי.

בית-המשפט הלאומי הסתמך גם על ההחלטות של בית-המשפט האירופי לזכויות אדם, ובמיוחד בהחלטה תמימת הדעים של בית-המשפט לזכויות אדם ב-5 באפריל 2007, בתביעה ארגון הסיינטולוגיה של מוסקבה נגד רוסיה, שמאשרת שארגון הסיינטולוגיה זכאי לזכויות ולהגנה של חופש הדת בדומה לארגונים דתיים מכוח סעיף 9 של האמנה האירופית להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד (ECHR), אמנה בינלאומית לזכויות האדם שספרד התחייבה וחתמה עליה. בית-המשפט לזכויות האדם ביטא עקרונות יסוד של חופש הדת ופלורליזם בהחלטה שלו לתמוך בחופש הדת של סיינטולוגים ובזכויותיהם להתכנס לצורך מטרות דתיות.

ההחלטה של בית-המשפט הלאומי היא משמעותית מאוד כי היא מהווה הכרה רשמית נוספת בארגון הסיינטולוגיה כארגון דתי באירופה על-ידי מדינות חברות בולטות באיחוד האירופי. ההחלטה של בית-המשפט הלאומי מחייבת שסיינטולוגים וההתאחדויות הדתיות שלהם יקבלו את אותן זכויות ופריבילגיות כמו חברים בארגונים דתיים רשומים אחרים בספרד.

בנוסף, בית-המשפט הלאומי שהסתמך על השיפוט של בית-המשפט בשטרסבורג ארגון הסיינטולוגיה של מוסקבה נגד רוסיה ואישר שארגון הסיינטולוגיה זכאי להיות רשום כארגון דתי בספרד מוכיח שהעקרונות הבסיסיים של חופש הדת שבוטאו בתביעה נגד רוסיה חלים על כל ארבעים‑ושבע המדינות החברות המהוות את מועצת אירופה שחתמו ואישרו את ה-ECHR. ההחלטה של בית-המשפט הלאומי מעידה שארגון הסיינטולוגיה זכאי להיקף המלא של זכויות חופש הדת המובטחות על-ידי ה-ECHR בכל מדינה שחתמה ואישרה את האמנה.

הזכות של סיינטולוגיה להירשם כישות דתית ״כביטוי לזכות שלו לחופש הדת״.

בפסק-הדין שביטל את הסירוב של משרד המשפטים לרישום ארגון הסיינטולוגיה כארגון דתי, בית-המשפט הלאומי קבע שלארגון הסיינטולוגיה של ספרד יש את הזכות להירשם כישות דתית ״כביטוי לזכות שלו לחופש הדת״.

בית-המשפט הספרדי ציין שהזכות לחופש דתי מוגנת על-ידי סעיף 16 של החוקה הספרדית. בית-המשפט גם ציין שהבקשה של ארגון הסיינטולוגיה לרישום דתי מצביעה על זכויות בסיסיות, שלפי סעיף 10.2 של החוקה, חייבות להיות מפורשות בהתאם לאמנה האירופית לזכויות אדם.

לאור הצורך לציית לסמכות בינלאומית בסיסית של זכויות אדם, בית-המשפט הספרדי הסתמך גם על עקרונות מרכזיים בנוגע לחופש הדת שפותחו ובוטאו על-ידי בית-המשפט האירופי לזכויות אדם. בית-המשפט ציין שבית-המשפט האירופי לזכויות אדם הכריז שהזכות לחופש דתי, המוגנת על-ידי סעיף 9 של ה-ECHR ״מהווה אחד מעמודי התווך של חברה דמוקרטית״ ושהחופש הזה חייב להיות קשור לצורך להבטיח פלורליזם דתי. בית-המשפט גם ציין ש-״זכות החירות, כפי שהיא מובנת על-ידי [ECHR], שוללת כל הערכה מצד המדינה בנוגע ללגיטימיות של אמונות דתיות או אמצעי הביטוי שלהם״. בית-המשפט גם ציין ש-״חובת הניטרליות והאובייקטיביות״ שמצוינת בסעיף 9 של ה-ECHR ״מנוגדת להערכה של הלגיטימיות של אמונות״.

באופן משמעותי, בית-המשפט הספרדי הבחין בכך שעקרונות היסוד של חירות הדת ״אושרו מחדש״ לאחרונה בפסקי-הדין של בית-המשפט האירופי לזכויות אדם, כולל פסק-הדין של בית-המשפט בשטרסבורג בתביעה של ארגון הסיינטולוגיה של מוסקבה נגד רוסיה.

בית-המשפט ציין לאחר מכן שבית-המשפט החוקתי של ספרד, בהחלטה שלו מה-15 בפברואר 2001 (01/46), קבע את הקריטריונים בתביעות בנושא חופש הדת לפרשנות של עקרונות יסוד אלו שפותחו על-ידי בית-המשפט לזכויות אדם. בית-המשפט סיכם את הקריטריונים האלה, כדלהלן:

  • ההכרה במעמד החוקי של ארגון בתור ״קבוצה דתית״ ו-״זכות היסוד שלהם לעיסוק קולקטיבי בחופש הדת, כפי שנקבע בסעיף 5.2 של החוק לחופש דתי״, ללא כפייה.
  • ה-״מעמד״ הספציפי של ישות דתית שאושר על-ידי רישום במשרד הרישום הוא נרחב ואמור להכיר לא רק בחוקיות של ישות דתית. הוא גם מגן על גילויי דת ברורים ש-״במימוש הזכויות הבסיסיות חברי הקבוצה או הקהילה הרשומה מבצעים״ כדי להבטיח ש-״הם יקבלו סיוע בצורה כזאת שתאפשר את היישום הקולקטיבי של החירות הדתית ללא כפייה, מכשולים או הפרעות משום סוג״.
  • תהליך הרישום ״אינו מסמיך את המדינה״ לשלוט בהערכה אם האמונות הדתיות או האמצעים שבהם הן משתמשות כדי לבטא אמונות אלו הם לגיטימיים.
  • מאחר שהרישום מהווה מרכיב חיוני לצורת הביטוי של חופש הדת, כל ניסיון מצד המדינה להגביל את הזכות הזאת כפוף לבדיקה קפדנית; בהתאם, הרשויות האחראיות לרישום אינן רשאיות על פי שיקול דעתן לשלול רישום ״נהפוך הוא, פעולותיהן נמצאות תחת פיקוח״.

ביישום עקרונות היסוד לחופש הדת והקריטריונים לרישום דתי לתביעה הזו, בית-המשפט בחן עדויות המתעדות את הייסוד או ההקמה של דת הסיינטולוגיה בספרד, היעדים והמטרות הדתיות שלה, התפקידים והפעילויות הדתיות שלה, כללי הפעילות שלה, הארגונים המייצגים שלה וגופי הניהול שלה.

איסור על הפרות הסדר הציבורי

בנוסף לכך, מכוח סעיף 3.2 של חוק היסוד של חופש הדת, בית-המשפט גם בחן את הרשומות כדי לקבוע אם המדינה יכלה לכפות הגבלות על הזכות לחופש דתי למען הסדר הציבורי או עקב פעילות לא דתית שבה הארגון עוסק. בית-המשפט פסק כי לא קיימת שום ראיה כזאת:

המסקנה החיובית המבטיחה את מעמדו כישות דתית נובעת ׳על פניו׳
מהתקנות שלו וגם מהדוקטרינה/תורה שהוצגה, וגם מהעובדה שההתאחדות
דומה לאחרים שרשומים, ובצדק, במשרדי רישום רשמיים במדינות
עם תורת משפט ותרבות דומות.

בהתבססו על ממצאים אלו, בית-המשפט ״הצהיר על הזכות של [ארגון הסיינטולוגיה הלאומי של ספרד] להירשם בספר הרישום של ישויות דתיות של משרד המשפטים״.

השלכות: זכויות יסוד שנובעות מהרישום

הפסיקה של בית-המשפט הספרדי הלאומי שחובה להתייחס לארגון הסיינטולוגיה כאל ״קבוצה דתית״ הזכאית לזכויות והגנה המוענקות לקבוצות כאלה בעקבות האמנה האירופית להגנת זכויות אדם ולחוקה הספרדית, מייצגת עוד הצהרה שיפוטית המכירה בכך שאסור שההתייחסות לדת הסיינטולוגיה תהיה שונה מאשר לארגונים דתיים אחרים, וחברי הקהילה שלה זכאים לזכות בחופש דתי המוגן על-ידי החוק הבינלאומי לזכויות אדם וחוק לאומי.

חשוב גם לציין מספר זכויות יסוד הנובעות מרישום דתי בספרד. בית-המשפט החוקתי הספרדי, בהחלטה שלו מה-15 בפברואר 2001, קבע מספר הטבות שמתרחשות עם הרישום, כולל ״גישה של כבוד לעיקרי האמונה והמנהגים הדתיים״ מטעם המדינה, התנאי ל-״הגנה נדרשת״ לעיסוקים דתיים על-ידי המדינה, ופעולה מעודדת של המדינה בנוגע ל-״אכיפה ממשית ויעילה״ של זכויותיו של ארגון הסיינטולוגיה וחברי הקהילה שלו לחופש דתי. בית-המשפט החוקתי ציין גם את הדברים הבאים:

  • הכרה מוענקת לארגון דתי עם מעמד שמתבטא בעצמאות מלאה המוענקת לפי סעיף 6.1 של חוק היסוד של הדת, שלפיו מוסדות דתיים ״יכולים לקבוע כללים משלהם לארגון, למשטר הפנימי ולמצבת כוח האדם.״ הכוח של ויסות עצמי יכול גם לכלול את קביעת המבנה של המוסדות שלהם עבור הגשמת מטרותיהם.
  • הכרה דורשת את ״הכבוד הראוי״ לאמונות הדתיות של ארגונים כאלה. הכרה גם מספקת הגנה ספציפית נגד אלה ש-״באלימות, איומים, התפרעויות, מונעים, מפסיקים, או מפריעים לפעילויות, אירועים, לטקסים או לצורות הביטוי של מוסדות דתיים הרשומים ברישום הציבור של משרד המשפטים. ...״
  • הכרה קובעת ש-״הסכמה לנישואין תאושר, כפי שנקבע על-ידי רישומי המוסדות הדתיים, במצבים שהוסכמו עם המדינה או שאושרו על-ידי חקיקה״, ובכך להעניק לנישואין הנחגגים בכל צורה דתית את ההשלכות האזרחיות המתאימות, כפי שמפורט בחוק.
  • הרישום מספק בסיס לאימוץ ״האמצעים הנחוצים כדי להעניק סיוע דתי בצבא, בתי-חולים, שירותי בריאות, בתי-סוהר ובמוסדות אחרים וגם הכשרה דתית במרכזי לימודים ציבוריים״.

מומחים ספרדיים הסכימו: סיינטולוגיה היא דת עולמית

החלטת בית-המשפט הלאומי מאשרת את הדעות השקולות של המומחים החשובים ביותר של ספרד בתחומים של דת השוואתית, היסטוריה של הדת, לימודי דת וסוציולוגיה, שכולם מסכימים פה אחד שסיינטולוגיה היא דת. המלומדים הספרדיים המכובדים שהגיעו למסקנה זו כוללים אורבנו אלונזו גאלן, דוקטור לפילוסופיה ומוסמך לתיאולוגיה, אוניברסיטה גרגוריאנית ואוניברסיטת האפיפיור סנט-בונאוונטור, רומא (סיינטולוגיה: דת אמיתית), ודיוניסיו לאמזארס, פרופסור לחוקי דת, אוניברסיטת קומפלוטנסה דה מדריד (לימודי משפט על אמונות דתיות בחוק הספרדי).

ד״ר גאלן, אחד המלומדים הדתיים החשובים בעולם ששימש כבורר בכנסים של הכנסייה הנוצרית שהונחו על-ידי הוותיקן ושעבד עם האפיפיור ג׳ון ה-XXIII והאפיפיור פול ה-VI בעניינים דתיים, למד סיינטולוגיה במשך שנים רבות כשהוא בודק את הכתבים וקיום הטקסים הדתיים והעיסוקים המעשיים במספר מדינות. הוא הסיק:

מנקודת מבטי כתיאולוג וכפילוסוף, ולאחר שלמדתי את דת הסיינטולוגיה על כתביה ומנהגיה, אני יכול לאשר בהחלטיות שסיינטולוגיה היא דת במלוא מובן המילה. כשבוחנים את האמונות והמנהגים של דת הסיינטולוגיה פוגשים קהילה של אנשים המאוחדים על-ידי גוף מורכב של אמונות, בחיפוש אחר אלוהים, המקודש, השואפים למקם את האדם במערכת היחסים המתאימה עם הישות העליונה.

המסקנה הזו של המומחים הספרדיים המובילים שסיינטולוגיה היא דת משקפת את הדעות של המומחים המובילים ממדינות אחרות ברחבי העולם. (ראה מומחים מסיקים: סיינטולוגיה היא דת עולמית אמיתית)

ארגון הסיינטולוגיה היא דת עולמית הגדלה כיום ברחבי העולם ובספרד. ספרד היום היא ביתם של אלפי סיינטולוגים העוסקים באמונה ובטקסים שלהם בארגונים, מרכזים וקבוצות של סיינטולוגיה ברחבי המדינה.

סיכום

ב-31 באוקטובר 2007, החלטתו של בית-המשפט הלאומי במדריד המכירה בזכות של ארגון הסיינטולוגיה הלאומי של ספרד להירשם כישות דתית אישרה מחדש וביססה באופן מוחלט את מה שמומחים לזכויות אדם, אינספור אנשי אקדמיה ובתי-משפט לאומיים כבר מצאו: סיינטולוגיה היא דת לגיטימית, וארגון הסיינטולוגיה הוא קהילה דתית הזכאית להיקף המלא של זכויות האדם המוענקות לארגונים כאלה ולחברי הקהילה שלהם.

הורד את הספר הלבן