״המשרד הממשלתי החליט להעניק רישום
של ישות דתית הנקראת
IGLESIA DE SCIENTOLOGY DE ESPANA ... בהתאם לתנאים המפורטים בחוק לפי סעיף 5
של החוק הבסיסי 7/1980 של חופש הדת,
כדי להבטיח את העיסוק בפעילויות שלהם
בהתאם לתנאים המפורטים בתקנה שבוססה.״

ארגוני הסיינטולוגיה בספרד

הורד את הספר הלבן