״לסיינטולוגיה הוענק המעמד של דת לגיטימית וארגון צדקה על-ידי ה-IRS ... בנוסף לכך מספיק ראיות ניתנו על-ידי [הארגון] כדי לשכנע אותנו שארגון הסיינטולוגיה של אוסטריה הוא דת״.

הורד את הספר הלבן