"מסקירה יסודית של הראיות, בית-המשפט החליט כי למייסדים ולאדם שמוסמכים לייצג את ההתאגדות מרצון של ישויות יש אזרחות חוקית וכי אותם אנשים ממלאים באופן מלא את דרישות המקדימות שרשומות בסעיפים 11 ו-12 של החוק על המעמד החוקי של ארגונים דתיים, קהילות דתיות וקבוצות דתיות כדי להיות רשומים ברישום של ארגונים דתיים, קהילות וקבוצות דתיות בתור ארגון דתי, תחת השם: ארגון הסיינטולוגיה של מקדוניה".

הורד את הספר הלבן