״... עריכת טקסים דתיים על-ידי הציבור יהיו מובטחים גם על-ידי התאחדויות הפועלות על פי החוק מה-1 ביולי 1901 ..., ובהתאם לדרישות של סעיף 25 של החוק מה-9 בדצמבר 1905.״

הורד את הספר הלבן