״אנו שמחים לצרף בזאת את תעודת הרישום שלך בתור אדם המורשה לערוך טקסי נישואין
במחוז אונטריו.״

״ארגון הסיינטולוגיה של קוויבק,
מורשה לחגוג טקסי נישואין.״

״וזאת לתעודה שהיועץ הרוחני או איש הדת המוכר על-ידי ארגון הסיינטולוגיה של קולומביה הבריטית, שהוא גוף דתי מבחינת חוק הנישואין, נרשם אצל מנהל רשות האוכלוסין בוויקטוריה, קולומביה הבריטית ומורשה כחוק לערוך טקסי נישואין במחוז של קולומביה הבריטית.״

״וזאת לתעודה ש-[היועץ הרוחני]. שהוסמך
או מונה בהתאם למנהגים ולחוקה של ארגון
הסיינטולוגיה של אלברטה מורשה בזאת
לערוך טקסי נישואין במחוז אלברטה,
בהתאם לדרישות חוק הנישואין.״

״וזאת לתעודה כי [היועץ הרוחני]
נרשם אצל מנהל רשות האוכלוסין
כדי לערוך טקסי נישואין במחוז
או עבור מחוז מניטובה.״

ארגוני הסיינטולוגיה בקנדה

הורד את הספר הלבן