״מכיוון שסיינטולוגיה מבוססת על הרעיון
של ׳נפש, מיינד, גוף׳, היא נקראת פעילות דתית
בכל רחבי העולם. בפועל, ניתן להשוותה
עם הוֶודות או מדיטציה ובמערב היא תהיה
תחת הקטגוריה של מה שנקרא כביכול
׳פעילויות דתיות של העידן החדש׳.״

הורד את הספר הלבן