״הרפובליקה הדמוקרטית הסוציאליסטית
של סרי לנקה מאשרת כי המוסד
לפילוסופיה דתית יישומית של סיינטולוגיה
בסרי לנקה בע״מ הוא תאגיד
תחת חוק החברות.״

הורד את הספר הלבן