״תעודה זו מעניקה אישיות משפטית לתאגיד, וקובעת שהוא מעורב בפעילויות של ארגון דתי.״

הורד את הספר הלבן