״המסקנה ש[ארגון הסיינטולוגיה] הינו מוסד דתי הזכאי לפטור ממס אינה ניתנת לערעור.

ראה גם: ״1983, החלטת בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה: דת הסיינטולוגיה״

ארגוני הסיינטולוגיה באוסטרליה

הורד את הספר הלבן