״הנציבות לענייני צדקה של ניו-זילנד
אישרה שארגון הסיינטולוגיה של ניו-זילנד
נרשם כישות צדקה תחת חוק הצדקות 2005
ב-30 ביוני, 2008״.

הורד את הספר הלבן