החלטת בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה בנוגע לדת הסיינטולוגיה בתביעה של כנסיית האמונה החדשה נגד נציב מס השכר (1983) מוכרת כהחלטה משפטית היסטורית, הקובעת את הסטנדרט להגדרה של דת וארגוני צדקה דתיים גם באוסטרליה וגם בניו-זילנד, וכמו כן, בכל רחבי חבר העמים הבריטי.*

בית-המשפט הגבוה קבע את הדברים שלהלן:

אין ספק שארגון הסיינטולוגיה נפטר מהחובה להוכיח שהוא דת. המסקנה שהוא מוסד דתי הזכאי לפטור ממס היא מסקנה שאינה ניתנת לערעור.

בית-המשפט הגבוה פוסק לא רק שסיינטולוגיה היא דת; הוא קבע זאת על בסיס ההגדרה של דת שכללה את כל התורות של כל האמונות שהוענק להן מעמד דתי. בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה אימץ את ההגדרה הבאה של דת:

אמונה בישות דבר או עיקרון על-טבעיים; והקבלה והשמירה על עקרונות התנהגות על מנת לתת תוקף לאמונה הזאת.

באוקטובר 1983, בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה קבע שסיינטולוגיה היא דת ״[ה]החלטה ש[ארגון הסיינטולוגיה] הוא מוסד דתי הזכאי לפטור ממס אינה ניתנת לערעור״.

פסיקה זו זכתה לשבחים ברחבי העולם. כיום, ההחלטה של בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה בנוגע לסיינטולוגיה מהווה את הבסיס להחלטה מהי דת למטרות חוק הצדקה האוסטרלי. החקירה של ממשלת אוסטרליה לגבי ההגדרה של ארגוני צדקה והארגונים הקשורים להם, שהתפרסמה ב-2001, שמונה-עשרה שנה לאחר החלטת בית-המשפט, מדווחת את הממצאים כדלהלן:

הסמכות אוסטרלית החשובה ביותר לגבי השאלה של מה מהווה דת. ... בית-המשפט הגבוה פסק שסיינטולוגיה היא דת. על השאלה לגבי הגישה הנוכחית למשמעות של דת, המשפט של סיינטולוגיה מספק את ההבהרה
הטובה ביותר.

קבלת חבר העמים הבריטי את החלטת בית-המשפט הגבוה

להחלטה של בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה היה ובצדק משקל רב על מדינות חבר העמים הבריטי. בשימוע משפטי ופסיקה זמן קצר לאחר פסיקת בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה, (קרן הנאמנות Centrepoint Community Growth נגד הנציב, 1985), בית-המשפט הגבוה של ניו-זילנד אימץ את אותה בדיקה לגבי דת. משרד מס ההכנסה של ניו-זילנד פעל לפי הנימוק של בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה וקבע שארגון הסיינטולוגיה ״עונה על הדרישה של היותו מטבעו גוף המיועד אך ורק למטרות צדקה כשהוא מקדם את הדת״ ו-״עונה על הדרישה של היותו לתועלת הציבור״.

משרד מס ההכנסה של ניו-זילנד, בדו״ח שלו מיוני 2001 של דיביזיית הייעוץ לגבי מדיניות בנושא מס וארגוני צדקה נאמר: מסמך של דיון ממשלתי בדבר גופי צדקה וגופים ללא כוונות רווח , הצהיר:

בנוגע לקידום הדת, אין הבדל מבחינת החוק בין דת אחת לשנייה או בין פלג אחד לשני, לכן הקידום של כל דוקטרינה דתית יכול להיחשב כמעשה צדקה. ... מבחינת החוק, הקריטריונים של דת הם האמונה בישות, דבר או עיקרון על-טבעיים; והקבלה והשמירה על עקרונות התנהגות על מנת לתת תוקף לאמונה הזאת.(דו״ח 2001, פרק 3.15)

באופן דומה, בפברואר 2005, לורדי המשפט בתביעה של מזכיר המדינה לחינוך ותעסוקה ואחרים (הנתבעים) במעמד צד אחד ויליאמסון (המערער) ואחרים הסתמכו על ההחלטה האוסטרלית לגבי סיינטולוגיה בתור הגדרה ״מאירה״ של דת:

בתי-משפט בתחומי שיפוט שונים היו צריכים לעתים קרובות לנסות להתמודד עם המשימה [להגיע להגדרה של דת], לרוב בהקשר של פטור או הקלות בתעריפי מיסוי, וכמעט תמיד העירו על הקשיים שבכך. שני מקרים שממחישים את זה הם ההחלטות של השופט דילון בנדון ׳האגודה האתית בסאות׳ פלייס׳ [1980] 1 WLR 1565 וזה של בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה של ׳כנסיית האמונה החדשה׳ נגד נציב המיסוי על משכורות (ויקטוריה) (1983) 154 CLR 120, שניהם מכילים סקירות בעלות ערך של סמכות קודמת. המגמה של סמכות (אין פלא בעידן מתפתח של חברות רב-תרבותיות והעלאת הכבוד לזכויות אדם) היא לעבר דת שהיא מובנת, חדישה יותר, פתוחה יותר. (השופטים וילסון ודין ב-כנסיית האמונה החדשה בתביעה בעמ׳ 174, העירו על מגמה דומה בתורת המשפט של ארצות-הברית.)

מספר רב של מומחים ומלומדים בתחום הדת אימצו את ההגדרה של דת מהתביעה של סיינטולוגיה בבית-המשפט הגבוה של אוסטרליה מאחר שהיא מספיק רחבה כדח לכלול את כל הדתות בהתאם לתקנים בינלאומיים ולחוק הבינלאומי. [ראה סיינטולוגיה, דת עולמית אמיתית: המומחים מסכימים.]

הסטנדרטים של האומות המאוחדות לזכויות האדם

הגדרה רחבה שכזו של דת עונה על הסטנדרטים שבוטאו על-ידי הוועדה לזכויות האדם של האומות המאוחדות. בהערה כללית מס׳ 22 בסעיף 18 של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות, שמבטיחה חופש מחשבה, מצפון ודת, הוועדה לזכויות האדם פסקה את הדברים הבאים:

המונחים אמונה ודת צריכים להיות מפורשים בצורה רחבה. היישום של סעיף 18 אינו מוגבל לדתות מסורתיות או לדתות ואמונות עם מאפיינים מוסדיים או מנהגים דתיים שמקבילים לעיסוקים דתיים של דתות מסורתיות. לפיכך הוועדה רואה בדאגה כל נטייה לאפליה כנגד כל דת או אמונה מכל סיבה שהיא, כולל העובדה שהן רק התהוו, או מייצגות מיעוטים דתיים שעשויים להיות קורבן לעוינות על-ידי קהילה דתית שלטת.

ההכרה של בית-המשפט הגבוה של אוסטרליה בסיינטולוגיה היא משמעותית במיוחד לאור הרדיפה הדתית שסבלו סיינטולוגים באוסטרליה בשנות ה-60 ובתחילת שנות ה-70.

חקירת אנדרסון : דיכוי חופש הדת באוסטרליה

הפסיקה של בית-המשפט הגבוה היא משמעותית לא רק בגלל הערך התקדימי שלה בכל רחבי עולם הדת והחוק, אלא גם בגלל שפחות משני עשורים לפני ההכרזה שלה, הטרדה רשמית של דת הסיינטולוגיה השתוללה ברחבי המדינות האוסטרליות.

ב-1963, בעקבות קבלת מידע כוזב ממקורות בחו״ל, הממשלה של מדינת ויקטוריה יזמה חקירה (הידועה בשם חקירת אנדרסון) שהתנהלה במשך שנתיים לתוך סיינטולוגיה. למרות שנקראו 151 עדים ונאספו יותר מאשר תשעת-אלפים מסמכים, לא נמצאו שום ראיות שהוכיחו שאכן בוצעה עבירה. למרות זאת, הממשלה היתה נחושה ולא היתה מוכנה שהעובדות יעמדו בדרכה וימנעו את השגת מטרתה. לכן בסוף 1965, הועבר חוק מדינה שהגביל בצורה חמורה את החופש הדתי של סיינטולוגים במדינת ויקטוריה. הצעת חוק כזאת גם הוצגה והועברה כחוק בדרום אוסטרליה ובמערב אוסטרליה.

ברגע שהחוקים הדרקוניים האלה נכנסו לתוקף, ארגון הסיינטולוגיה באוסטרליה וסיינטולוגים במדינה הזו היוו יעד לפעולות דיכוי אכזריות של הממשלה הכוללות רדיפה דתית חמורה. נערכו פשיטות על בתי סיינטולוגים והוחרמו כתבים ועזרים דתיים של סיינטולוגיה.

גם החקירה וגם החקיקה שבאו לאחר מכן הפכו למבוכה גדולה לממשלה עד כדי כך שסנטור אוסטרלי לשעבר וסגן ראש הממשלה של מערב אוסטרליה הרברט גרהם נסע לארצות-הברית ב-1976 להשתתף באירוע של יום התפילה הבינלאומי כדי להתנצל בפני כל חברי הקהילה של סיינטולוגיה, כשהוא מציין שהחרם על סיינטולוגיה היה ״היום השחור ביותר בהיסטוריה הפוליטית של מערב אוסטרליה״.

ובהיעדר ראיות שיתמכו בחוק, היתה באפשרותו של ארגון הסיינטולוגיה לשנות את הצווים השליליים שהיו בתוקף במשך שני עשורים: בתחילה היועצים הרוחניים של סיינטולוגיה קיבלו ב-1973, את הזכות לערוך טקסי נישואין תחת החוק הפדראלי האוסטרלי לנישואין וב-1982, עשור מאוחר יותר, הממשלה הוויקטוריאנית ויתרה על החוק הרופף וביטלה את ההגבלות של 1965, ובכך השיבה לסיינטולוגים את חופש הדת ואת זכויות האדם הבסיסיות.

עם פסיקת בית-המשפט הגבוה ב-1983, מקומה הלגיטימי של דת הסיינטולוגיה בחברה האוסטרלית קיבל לגיטימציה מלאה.

ארגון הסיינטולוגיה באוסטרליה היום: דת מתפתחת

היום דת הסיינטולוגיה משגשגת באוסטרליה, עם אלפי סיינטולוגים, וארגונים, מרכזים וקבוצות של סיינטולוגיה בכל מדינה ברחבי הארץ.


* חבר העמים הבריטי הוא התאחדות חופשית של 53 מדינות ריבוניות עצמאיות, שרובן היו בעבר חלק מהאימפריה הבריטית.
הורד את הספר הלבן