״ברגע שמגיש הבקשה נחשב בתור דת חדשה,
הוא חייב להגיש את הנתונים של הדוקטרינה
הדתית שלו, השאיפות, הכתבים, הטקסים
ומבנה הארגון הדתי, וכולי למשרד כסימוכין.
אי לכך, אושר השדרוג של הארגון שלך
לתאגיד דתי לאומי. לכן, זוהי עובדה עכשיו, התאגיד שלך התקבל בתור דת חדשה.״

ארגוני הסיינטולוגיה בטייוואן

הורד את הספר הלבן