״מוסד זה הוא מוסד דתי, חברתי ...
מטרתו לחשוף, להציג, להפיץ, לנהוג לפי,
להבטיח ולשמור על הטוהר והשלמות
של סיינטולוגיה כפילוסופיה דתית יישומית,
כפי שהיא פותחה על-ידי ל. רון האברד ...״

הורד את הספר הלבן