״הנני להודיעך שהבקשה האחרונה שלך
לקבלת אישור לערוך טקס נישואין
של [חברי הקהילה] ברחוב סאות ברידג׳ 20,
אדינבורו ... אושרה על-ידי הרשם הכללי.״

הורד את הספר הלבן