ד״ר רימון כשר, אשר דיבר בטקס החניכה של המרכז לסיינטולוגיה בתל-אביב, הינו מלומד הבקי ביהדות וסופר שמדבר על הגישה האוניברסלית של סיינטולוגיה המבקשת לאחד בהרמוניה את כל המין האנושי. ד״ר כשר הדגיש את החשיבות הגדולה שיש למרכז לאזור ״אני מאמין שסיינטולוגיה היא הדת היחידה שיכולה ליצור קשר או אפילו אהדה בין האמונות השונות, והיחידה שיכולה להפיג את המתח בין דתות.״ הוא ביטא את התקווה שלו שסיינטולוגיה ״תציין נקודת מפנה לא רק לכל החברה הישראלית, אלא לכל המזרח התיכון״.

טקסט וידיאו:

ההיבט האוניברסלי של סיינטולוגיה מובע, בין היתר, בשמונה הדינמיקות ובעיקרי האמונה. הפריט הראשון בעיקרי האמונה שלכם מציג את הגישה האוניברסלית שלכם, באמונה שלכם ש-:

״כל בני האדם ללא הבדל גזע, צבע או אמונה, נבראו עם זכויות שוות.״

אין פלא שהמייסד שלכם מדבר על המין האנושי ועל החשיבות של: ״האהדה של היחיד לכל בני האדם ושל המין האנושי ליחיד״.

כי אם יש אדם אחד שחשב על איחוד כל העמים בהרמוניה – זהו ל. רון האברד. כתוצאה ישירה של ההשקפה האוניברסלית הזו, מגיעה העצה של מר האברד לכבד את אמונותיהם הדתיות של אחרים.

מסופקני אם יש דת אחרת שיש לה היבט אוניברסלי שהוא כל-כך בולט. סיינטולוגיה לא מנסה לרשת או לבטל דתות אחרות אלא באה לתת להן ממד אחר, שלא שולל או סותר את העקרונות שלהן.

ההיבט הזה חשוב במיוחד באזור שלנו בעולם.

אני מאמין שסיינטולוגיה היא הדת היחידה שיכולה ליצור קשר או אפילו אהדה בין האמונות השונות, והיחידה שיכולה להפיג את המתח בין דתות.

זוהי החשיבות של המרכז שלכם, של הדת שלכם ושל ל. רון האברד באזור שלנו בעולם!

לקחתם על עצמכם מטלות רבות, לא רק בנוגע לאדם הפרטי אלא גם בנוגע לחברה בכללותה. וכל זה לאור היעדים של סיינטולוגיה ״למנוע אי-שפיות, פשע ומלחמה״.

אני מקווה שעם הארגון של ישראל, אתם תגשימו את היעדים שלכם. בעשותכם זאת אתם תציינו נקודת מפנה לא רק לכל החברה הישראלית, אלא לכל המזרח התיכון.

כך שיום אחד בעתיד הקרוב נחגוג יחדיו במרכז הסיינטולוגיה הזה, עולם של סובלנות ועולם של שלום.

תודה רבה.

הורד את הספר הלבן