II. הסיינטולוגים רואים בסיינטולוגיה דת

כתביו של מייסד הסיינטולוגיה, ל. רון האברד מהווים את הבסיס של דת הסיינטולוגיה. אין סגידה דתית ל-ל. רון האברד, אבל יש בהחלט הערצה ומסירות דתית. בהתאם לסיינטולוגים, האברד הצליח ליצור פילוסופיה דתית ואמצעים ליישום מעשי שבעזרתם האידיאלים של המין האנושי ושל כל הדתות, המשותפים בבסיסם, יכולים להתגשם בצורה מעשית. הסיינטולוגים רואים בדת שלהם את הדת של המאה ה-20 אשר תגשים את החלום הנצחי של המין האנושי, להפוך את העולם למקום שטוב יותר לחיות בו, ושתעזור לאנשים למצוא את הזהות הרוחנית העמוקה ביותר שלהם. האברד עצמו טען שסיינטולוגיה צועדת בעקבות מסורות של דתות עתיקות, לרבות ההינדואיזם, דת הוֶדה, הטאואיזם, הבודהיזם, היהדות והנצרות.

III. סוציולוגים מובילים בתחום סוציולוגיה של הדת מסווגים את סיינטולוגיה כדת
הורד את הספר הלבן