סיינטולוגיה הפכה בשנים האחרונות בכמה מקרים, כולל בפינלנד, לנושא לדיון פומבי. בהשוואה לכמה מדינות, מעט מאוד נאמר בפינלנד לגבי טבעה הדתי. במאמר הבא, אני מתמקד בשאלה אם סיינטולוגיה היא קבוצה דתית, ומדוע הגעתי למסקנה זו.

I. לדת אין הגדרה חד משמעית

דתות וקבוצות דתיות כוללות שפע כזה של תופעות שזה היה בלתי אפשרי עבור מדענים להשיג הסכמה על ההגדרה של דת. בסוציולוגיה של דת בפינלנד, דת מאופיינית לעתים קרובות על-ידי חמישה היבטים, כפי שהציגו אותם האמריקנים גלוק וסטארק.

1. היבט ההתנסות (רגשות דתיים, התנסויות וחזיונות של אלוהות וכו').

2. היבט אידיאולוגי (רעיונות בנוגע לאלוהים, חיים לאחר המוות, ישועה).

3. היבט טקסי (קיום המצוות הדתיות באופן פרטי ובאופן קהילתי, כגון תפילות, מדיטציה, שירותים רוחניים וטקסים דתיים המתייחסים לשלבים השונים של החיים).

4. היבט אינטלקטואלי (ידע של תוכן האמונה).

5. ההיבטים של ההשלכות (גאולה, שקט נפשי, התנהגות נכונה).

בדרך כלל בכל ההגדרות של דת מניחים מראש שיש רעיון מסוים של אמונה, שכאשר פועלים לפיו יוביל להרמוניה עם המשמעות העמוקה ביותר של החיים עצמם – בין אם זה אלוהים יחיד, הישות העליונה או בסיס החיים הקוסמי או האתי. שנית, לדת קשורים טקסים ופולחנים דתיים ונורמות של התנהגות. שלישית, דת דורשת קבוצה של מאמינים או חברים.

II. הסיינטולוגים רואים בסיינטולוגיה דת
הורד את הספר הלבן