איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

IX. טקסים דתיים

לכנסיית הסיינטולוגיה יש את הטקסים הדתיים שלה עם יועצים רוחניים, דרשות ועיקרי אמונה משלה. חלק מטקס דתי עשוי גם להיות הקשבה להרצאות מוקלטות של ל. רון האברד. הוא כולל גם "התפילה לחופש מוחלט".

ספר-העזר של הכנסייה שלוקט על-ידי כנסיית האם בקליפורניה כולל גם הנחיות עבור טקסי הענקת שם, חתונות והלוויות. את טקס הענקת השם מעבירים על מנת לעזור לתטן, הישות הרוחנית, להזדהות עם הגוף חדש שלו וכדי לעשות לו הכרות, באופן רשמי, עם הוריו ומשפחתו וחברים.

אולם לטקסים הדתיים והכנסייתיים אין מקום מרכזי בסיינטולוגיה כמו בכנסיות נוצריות מסורתיות. אך יש לציין שהטקסים הדתיים של דתות שונות יוצרים ספקטרום רחב יריעה.

לדוגמה, במקדש הינדי אופייני, כל אדם או משפחה באים כדי לערוך את הטקסים המיוחדים להם ולבקש עצה מהמנהיגים הדתיים שלהם, בדרך כלל ללא טקסים משותפים שנערכים עבור כולם. כמו כן, זה טבעי שלתפילות יש משמעות שונה בדת שבה האלוהים מובן כישות ללא תכונות אנושיות מאשר בדת שבה מאמינים ומתקשרים עם אלוהים או אלים פרסונאליים.

X. סיינטולוגיה היא דת
הורד את הספר הלבן