X. סיינטולוגיה היא דת

מתוך כל האמור לעיל אין מנוס אלא לסכם שסיינטולוגיה בצורתה הנוכחית הינה דת, המציעה שירותים דתיים חיוניים, אמונה ייחודית וקהילה דתית מאורגנת בצורה קפדנית.

הארי היינו
טמפרה
26 באוקטובר 1995

הארי היינו

ד"ר הארי היינו הינו פרופסור לתיאולוגיה באוניברסיטת טמפרה, הלסינקי, פינלנד.

הוא ראש מרכז המחקר של הכנסייה האוונגלית הלותרנית של פינלנד.

הוא כותב ספר על דתות בפינלנד בשם 'במה מאמינה פינלנד'.

הורד את הספר הלבן