VI. הרעיון על האדם

שיקול בסיסי בסיינטולוגיה הוא שהאדם הוא מעל לכל ישות רוחנית, תטן, סוג של נפש, שאינה חומרית והיא בת-אלמוות, שברשותה כוחות ופוטנציאל בלתי מוגבלים. התטן הזה לוקח תחת שליטתו גוף אדם חומרי בזמן שהוא בא לעולם.

שיקול בסיסי בסיינטולוגיה הוא שהאדם הוא מעל לכל ישות רוחנית, תטן, סוג של נפש, שאינה חומרית והיא בת-אלמוות, שברשותה כוחות ופוטנציאל בלתי מוגבלים.

התטנים נלכדו בעבר בשלשלאות של העולם החומרי ואיבדו את הידע בנוגע לזהותם האמיתית. בהיבט הזה סיינטולוגיה מזכירה את הגנוסטיסיזם והניאו-גנוסטיסיזם, בהן בדרך כלל קיים הרעיון שיש ברשותם ידע אבוד (לעתים קרובות סודי) לגבי זהותו הבסיסית של האדם ושהמשימה שלהם היא לעורר את המודעות השמימית והרוחנית שהיתה לו במקור, כך שהוא יוכל אפילו לדלג בחופשיות מעל לגבולות של חיים ומוות.

VII. גאולה
הורד את הספר הלבן