VIII. סיינטולוגיה

כנסיית הסיינטולוגיה היא ארגון דתי בעל מבנה והנהלה היררכיים. ברמה הנמוכה ביותר של ההיררכיה נמצאים האודיטורים בשדה וקבוצות הדיאנטיקה בהנהגתם. הרמה הבאה כוללת את המרכזים של סיינטולוגיה אשר מספקים שירותים בסיסיים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה. אלו מעין עמדות מיסיונריות אשר מטרתן יצירת קשר עם חברים חדשים. כאשר מרכז גדל והפעילות שלו מתרחבת, הוא בדרך כלל הופך להיות כנסייה של סיינטולוגיה. היועצים הרוחניים של כנסיית הסיינטולוגיה משרתים את חברי הקהילה בענייני נישואין, משפחה ובבעיות אחרות, ומבצעים את הטקסים הדתיים של סיינטולוגיה, כגון טקס הענקת שם, חתונות והלוויות. הם גם עורכים שירותי סופשבוע.

ארגוני סיינט-היל הינם כנסיות מרכזיות, שמתמחות בהכשרת אודיטורים ברמות גבוהות יותר. כנסיות מרכזיות כאלו קיימות בלוס אנג׳לס, סידני, איסט גרינסטד באנגליה ובקופנהגן. המרכז הרוחני של כל הסיינטולוגים בעולם הינו ארגון השירות של פלאג בקלירווטר, פלורידה, אשר מעביר את השירותים הדתיים ברמות הגבוהות ביותר. ארגון השירות של האונייה פלאג מעביר את הרמה הגבוהה ביותר של אודיטינג (OT VIII). ההכשרה של רמה זו מתבצעת על גבי הספינה Freewinds בים הקאריבי.

הפונקציה של כנסיית האם מופקדת בידי כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית בלוס-אנג'לס, אשר מתכננת קמפיינים עולמיים להפצת הדת, מלקטת חומרי הכשרה ומתרגמת את עבודותיו הדתיות של ל. רון האברד לשפות רבות.

IX. טקסים דתיים
הורד את הספר הלבן