III. סוציולוגים מובילים בתחום סוציולוגיה של הדת
מסווגים את סיינטולוגיה כדת

כל ספרי-העזר בנוגע לדתות חדשות, כמעט ללא יוצא מהכלל, מכילים פרק על סיינטולוגיה, וביניהם:

איילין בארקר, פרופסור בבית-הספר לכלכלה של לונדון: 'תנועות דתיות חדשות: פרספקטיבה להבנה של החברה' (1982), ו-'תנועות דתיות חדשות: מבוא מעשי' (1989);

בריאן וילסון, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת אוקספורד: 'הממדים החברתיים של כתות' (1990);

וג'גורדון מלטון: 'האנציקלופדיה של דתות אמריקאיות' (1993).

סיינטולוגיה גם מסווגת בתור דת ברוב הפרסומים הגרמנים כגון Lexikon Der Sekten, Sondergruppen Und Weltanschauungen ‏(1991).

בתור דוגמה טובה, בריאן וילסון כותב בספר שלו בהרחבה על הדברים אשר גורמים לסיינטולוגיה להיות דת.

IV. מדיאנטיקה לסיינטולוגיה
הורד את הספר הלבן