איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

אמנת אתיקה עיתונאית בכל הקשור לכבוד כלפי דת או אמונה

1. שלמות אישית ונשיאה באחריות

עיתונאים נושאים באחריות לגבי ההשלכות החברתיות והפוליטיות של הפעולות שלהם ומוטלת עליהם החובה לשמור על הרמה הגבוהה ביותר של אתיקה מקצועית.

עיתונאים יעשו מאמץ לדווח את האמת בדקדקנות, לכבד את זכותו של הציבור לדעת את האמת, לוודא שכל המידע שהם מפיצים הוא הוגן ואובייקטיבי, לתקן מיד ובאופן ציבורי כל אי-דיוק חשוב, ולאפשר את זכות התגובה במקרים המתאימים.

המדיה [43] אחראית לכל החומר שמפורסם באמצעותה.

2. חופש הביטוי ונשיאה אתית באחריות

זכות הציבור למידע היא זכות בסיסית ואבן הפינה לחברה חופשית ודמוקרטית. לכן, למדיה יש תפקיד חיוני בחברה הדורש תחושת אחריות רבה כלפי הציבור. חופש הדיבור, חופש המידע וחופש העיתונות מייצגים את לב לבה של הדמוקרטיה. אמצעי תקשורת עצמאיים חיוניים כדי להבטיח שקיפות וחברה דמוקרטית פתוחה וחזקה; דבר זה הכרחי לפיתוח ולחיזוק מערכות שלטון דמוקרטיות יעילות.

מדיה אחראית מכירה בצורך החיוני בזרימה חופשית של מידע והשפעתה על עיצוב התפיסה הציבורית. היא נותנת את דעתה על האחריות האתית שלה כלפי הציבור ועל הצורך שלה לכבד את זכויות האדם ולהגן עליהן.

זכותה וחובתה של מדיה אחראית לדווח ולהגיב על כל העניינים שיש בהם עניין לציבור תוך כבוד לחירויות של יחידים ומוסדות. היא מקדמת הבנה והשתתפות בתהליך הדמוקרטי עבור כולם.

מדיה אחראית מבטאת בחופשיות דעות אישית או דעות של קבוצה במסגרת הרחבה של רעיונות פלורליסטיים. היא מסכימה שחופש הביטוי עשוי להיות כפוף להגבלות ולמגבלות כשזכויות יסוד אחרות עומדות בסכנה. היא מקדישה תשומת לב מיוחדת שלא להפר זכויות אדם יסודיות אחרות ולוקחת בחשבון את זכותם של יחידים לפרטיות ולכבוד בעודה מטפחת את הזרימה החופשית של מידע.

מדיה אחראית מכבדת את הסטנדרטים האתיים והמוסריים הרווחים ונמנעת מלפנות אל השערורייתי או הבוטה.

מדיה אחראית מטפחת את זכות הציבור לדעת ואת הזכות לחופש הביטוי. מטרתה לקדם זרימה חופשית של מידע ושקיפות, והיא פועלת בהתאם לעקרונות שמעודדים כבוד לאדם ולאמונות דתיות, כפי שהם מנוסחים בהחלטת האו"ם להילחם בהשמצה של דתות.

מדיה אחראית שואפת לשלום, לדמוקרטיה, להתקדמות חברתית ולכבוד לזכויות האדם. היא מכירה ומכבדת את מגוון הדעות ומגנה עליהן. היא מתנגדת לאפליה מכל סיבה.

מדיה אחראית משקיעה מאמצים כנים לצמצם את הבערות, לקדם הבנה רבה יותר, לצמצם חוסר רגישות תרבותית ודתית בין עמים, ולהקל על הדיאלוג בין מדינות.

מדיה אחראית מוודא שהצילומים שהיא מפיצה עומדים באותן הדרישות ובסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר, כמו העברת המידע הכתובה או המדוברת.

3. אפליה דתית ונשיאה באחריות אתית

מדיה אחראית פועלת ככלב שמירה כדי להגן על זכויות בסיסיות. לכן, היא לא יוצרת או מלבה אפליה המבוססת על מוצא אתני, דתי, מסורות תרבותיות או דברים דומים. היא מכירה בשוני בין המיעוטים ובזכויות שלהם ומכבדת אותם.

מדיה אחראית נמנעת מהתבטאויות מפלות או מזלזלות לגבי אמונות דתיות וערכים רוחניים.

מדיה אחראית לא מתייחסת אל דתות או אל מוסדות דתיים בצורה שיש בה דעות קדומות או מוטעות; כאשר ההתייחסויות לדת הן חיוניות מבחינת החומר המדווח או מקלות על ההבנה, הן נעשות במדויק, בהגינות, ללא פניות ובכבוד.

מדיה אחראית נמנעת מלפרש מחדש, מלתת פרשנות שגוייה, מלנתח, מלהעריך או לבחון אמונות דתיות או ביטויים של אותן אמונות דתיות. במקום זאת, היא שומרת בחומרה על חובות הניטרליות והאובייקטיביות – כשהיא מקבלת את מה שדת מציגה בתור אמונתה האמיתית ללא גינוי, בוז, התנשאות, דעה קדומה או לעג.

מדיה אחראית אינה פולשת לעניינים מקודשים הקשורים לאמונה, לטקסים דתיים ולמוסדות דתיים. היא נמנעת מלעודד או להסית לאפליה, לבוז, ללעג או לשנאה על בסיס של דת או אמונה.

מדיה אחראית מעניקה הזדמנות הוגנת ומיידית להגיב על אי-דיוקים ותיאורים סטראוטיפיים בנוגע לארגונים דתיים או לחברים בהם שהושפעו מהפרסום, כאשר יש לכך סיבה סבירה.

מדיה אחראית נמנעת מסטראוטיפים לגבי דת ולא מייחסת לדת כלשהי הפרות של זכויות אדם או טרור.

מדיה אחראית מאזנת בין זכויות האדם הבסיסיות, לרבות הזכות לא לסבול מאפליה בגלל אמונה או דת, לבין הזכות לחופש הביטוי וזכותו של הציבור לדעת. היא מפגינה רגישות מיוחדת כאשר היא מטפלת בסוגיות דתיות כדי להימנע מאפליה, אי-הכללה, הגבלה או העדפה כלשהן על רקע של דת או אמונה, שמטרתן היא הביטול של זכויות האדם או הפגיעה בהן.

4. הסתה ודין וחשבון אתי

מדיה אחראית לעולם לא מקדמת שנאה דתית. היא מקפידה להימנע מגרימת עוינות כלפי דתות והחברים בהן שעלולה להוביל לאלימות או להפרה שיטתית של זכויות האדם.

מדיה אחראית נמנעת מלעורר תוקפנות, שנאה, אפליה וכל צורה אחרת של אלימות המכוונת כלפי יחידים וארגונים בגלל האמונות הדתיות שלהם או הקשרים הדתיים שלהם. היא נשארת ערה לסכנות החמורות הטמונות ביחס סלחני כלפי אלימות, אפליה, שנאה וחוסר סובלנות על רקע דתי, או בעידוד הדברים האלה.

מדיה אחראית נמנעת מלעורר אלימות צפויה, מלהצית שנאה, מלהצמיד סטיגמות לדתות ולאנשים שמאמינים בהן, ומגרימה לחוסר שוויון בגלל דת או אמונה. היא מגלה רגישות כדי להימנע מהעלבת אמונות דתיות ומעידוד קונפליקטים בין דתות והחברים בהן בגלל הבדלים על רקע דתי.

[43] המונח מדיה מתייחס לכל סוגי העיתונאות, בין אם במדיה המודפסת, המשודרת באמצעים אור-קוליים או אלקטרוניים או באמצעים אחרים כלשהם, ולכל העיתונאים אשר מוסרים מידע באמצעות העיתונות.

מילון מונחים
הורד PDF