XI. סמלי דת המתייחסים לסיינטולוגיה

I.XI. ביטול הדעות הקדומות בתרבות

ישנם מספר קשיים מובהקים בהערכת תנועות דתיות חדשות. אחד מהם הוא שברוב החברות קיימות הנחות מרומזות בנוגע לדת שמעניקות חשיבות יתרה לעתיקוּת ולמסורת. שימוש דתי וביטוי דתי מקבלים לעתים לגיטימציה על-ידי התייחסות ספציפית למסורת. חדשנות בענייני דת אינה מתקבלת בקלות ולא מעודדים אותה. בעיה שנייה היא העמדה הנורמטיבית החזקה של האורתודוקסיה (במיוחד במסורת היהודית-נוצרית-מוסלמית) האוסרת סטיות מהדת ומשתמשת בשפה מזלזלת לתאר אותן ("כת", "נון-קונפורמיזם" וכו'). בעיה שלישית נרמזה בפסקאות שלעיל, כלומר, שקשה במיוחד לאלו שהתחנכו בחברה אחת וגדלו במסורת דתית אחת להבין את מערכת האמונה של אחרים, להזדהות עם שאיפותיהם הדתיות ולהכיר בלגיטימיות של אמצעי הבעתם. רעיונות דתיים מכילים דעות קדומות תרבותיות מסוימות ומצמצמים את שדה הראייה. אולם כשאנחנו מבקשים לפרש תנועה כמו הסיינטולוגיה, הכרחי לזהות את המכשולים הללו ולהתעלות מעליהם. אין פירושו של דבר שכדי להבין מערכת של רעיונות דתיים חייבים לקבלם כנכונים, אלא שחייבים לבסס יחסים מבינים ואוהדים מסוימים אם ברצוננו לתת כבוד הולם לאמונות של אותן דתות אחרות.

II.XI. המצב עד כה

הדיון שלעיל הוא בהכרח רחב-יריעה ומקיף כמה וכמה נושאים שונים, כשהוא כולל בדרך אגב השוואות עם תנועות דתיות אחרות וסקירה של ספרות שנוצרה בידי סיינטולוגים וספרות על סיינטולוגיה מאת פרשנים אקדמאים. ההיסטוריה, הדוקטרינות, העיסוקים, הארגון הדתי וההשלכות המוסריות של הסיינטולוגיה נסקרו בקצרה תוך שימת לב מיוחדת לאותם היבטים שעומדים לדיון במידה הרבה ביותר בהערכה זו של מעמדה הדתי של התנועה. הערכה כזו, שבה הוצגו שיקולים רלוונטיים רבים, עונה על הטענה שהסיינטולוגיה היא דת. עם זאת, מאחר שניסינו (פסקה I.II לעיל) להציג במונחים של הכללה מופשטת את אותם מאפיינים ופונקציות שנפוצים ברוב המערכות הדתיות, ולפיכך שיש סבירות גדולה שהם יהיו בהן, זה יהיה מתאים כעת לעשות שימוש בדגם הזה כאבן-בוחן לגבי טענת הסיינטולוגיה להיותה דת. ישנם הבדלים רבים בין הטרמינולוגיה שנמצאת בשימוש בסיינטולוגיה לבין האפיונים הספציפיים המופיעים בדגם, אולם הוא הדין, לפחות במידת מה, בתנועות דתיות רבות – ואולי אף בכולן. אף על פי כן, אם נביא בחשבון את השימוש המכליל במושגים המופשטים, ייתכן שנוכל להבין, ללא קושי מופרז או אפשרות לאי-הסכמה, את המידה שבה סיינטולוגיה עומדת בתנאים של רשימת המאפיינים הרצויים שסיפקנו.

III.XI. סיינטולוגיה לאור האינדיקטורים של דת

כעת נשווה את מאפייני הסיינטולוגיה עם רשימת הסעיפים ההסתברותית של התכונות והפונקציות של דת שהוצגו בפסקה I.II לעיל. אנו מציינים את אותם פריטים שבהם סיינטולוגיה מתאימה, בתור 'התאמה' או 'התאמה מסויגת'; ואת אותם פריטים שבהם היא לא תואמת, בתור 'אי-התאמה' או 'אי-התאמה מסויגת', ומקרים אחרים בתור 'לא מוגדרים'.

(א) התטנים קיימים מעבר לתפיסת החושים הרגילה. כמו כן יש לציין שסיינטולוגיה מאשרת את קיומה של ישות עליונה. התאמה.

(ב) סיינטולוגיה מניחה שתטנים יצרו את הסדר הטבעי. התאמה.

(ג) תטנים נמצאים בתוך הגוף של בני אדם, דבר שמתבטא בהתערבות ממושכת בעולם החומרי. התאמה.

(ד) תטנים פעלו לפני תחילתה של ההיסטוריה האנושית, ואומרים שהם יצרו את העולם הפיזיקלי ונמצאים בתוך הגוף להנאתם, לצורך קבלת זהות וכמשחק שהם משחקים. עם זאת, זוהי לא מטרה מוגדרת והישות העליונה בסיינטולוגיה אינה מיוצגת כבעלת מטרות מוגדרות. התאמה מסויגת.

(ה) פעילותם של התטנים זהה לפעילותם של בני אדם. חייו העתידיים של התטן יושפעו עמוקות מהמידה שבה הוא ישיג שחרור מהמיינד הריאקטיבי, בנוסף להשפעה העמוקה עליהם מאותו התהליך בתקופת חייו הנוכחית. התאמה.

(ו) אודיטינג והכשרה הם אמצעים שבעזרתם אדם יכול להשפיע על גורלו, ללא ספק בתקופת החיים הנוכחית ובחייהם של הגופים שהוא עשוי לשכון בהם בעתיד. התאמה.

(ז) טקסים כסימבוליזם במובן המסורתי של סגידה (לדוגמה, המיסה הקתולית) הם מינימליים ובסיסיים בסיינטולוגיה, כפי שהם אצל הקווייקרים, אך הם אכן קיימים. אף על פי כן, כדי לאמץ עמדה שמרנית, אנו עשויים להתייחס לפריט זה כ-'לא מוגדר'.

(ח) אין בסיינטולוגיה פעולות מפייסות (לדוגמה, הקרבת קורבנות או כפרה). האינדיבידואל מחפש חוכמה והארה רוחנית. אי-התאמה.

(ט) לא קיימים למעשה ביטויים של דבקות, הכרת תודה, הכנעה וציות לגורמים על-טבעיים, מלבד בטקסי המעבר המצוּוים בסיינטולוגיה. אי-התאמה.

(י) למרות שיש לסיינטולוגיה שפה מובחנת המספקת אמצעי לחיזוק ערכים פנימיים בקבוצה, ולמרות שכתבי ל. רון האברד או תורתו נחשבים למקודשים בהקשר העממי של המילה, לא ניתן לומר שזה תואם את המובן הטכני של מקודש, המוגדר כ-"דברים מופרדים ואסורים". אי-התאמה.

(י"א) חגיגות או כפרה משותפת אינן תכונות חזקות של סיינטולוגיה, אולם בשנים האחרונות התנועה פיתחה מספר אירועי הנצחה, כולל חגיגת יום ההולדת של האברד, תאריך הקמת התאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית ויום האודיטור לציון מסירותם של האודיטורים. התאמה מסויגת.

(י"ב) הסיינטולוגים עוסקים במספר מצומצם יחסית של טקסים שיתופיים, אבל תורת התנועה מספקת השקפת עולם מלאה, וכך מושכת חברים לתחושת אחווה וזהות משותפת. התאמה מסויגת.

(י"ג) סיינטולוגיה אינה דת מאוד מוסרנית, אולם הדאגה להתנהגות מוסרית נאותה עלתה עם התממשות ההשלכות של ההנחות המטפיזיות שלה. מאז 1981, הציפיות המוסריות מסיינטולוגים בוטאו בבהירות: הן דומות לעשרת הדיברות, ומדגישות בצורה מפורשת יותר את הדאגה הקיימת לאורך זמן לצמצום "מעשי עבירה" (מעשים מזיקים). עקרונות המיינד הריאקטיבי וגלגול הנשמות כוללים מגמות אתיות הדומות לאלו של הבודהיזם. התאמה.

(י"ד) סיינטולוגיה שמה דגש חזק על רצינות המטרה, על מחויבות ממושכת ועל נאמנות לארגון ולחברים בו. התאמה.

(ט"ו) תורת גלגול הנשמות בסיינטולוגיה עונה על קריטריון זה במלואו. המיינד הריאקטיבי המצטבר פועל כמגרעת עבור התטן, וניתן לצמצם מגרעת זו על-ידי יישום הטכניקות של סיינטולוגיה. התאמה.

(ט"ז) לסיינטולוגיה ישנם בעלי תפקידים המשמשים בראש ובראשונה בתור "כומר וידוי" (אודיטור), וחלקם הם גם צ'פלינים שתפקידם הוא בראש ובראשונה הסברתי ומנחה מבחינה רוחנית. אודיטורים, מפקחי קורסים וצ'פלינים (למעשה, כל חברי הצוות) מבקשים לשמר את התיאוריה והעיסוק המעשי של סיינטולוגיה שלא יאבדו את טוהרתם, ובמובן זה הם אפוטרופוסים. התאמה.

(י"ז) אודיטורים, מפקחי קורסים וצ'פלינים מקבלים שכר. התאמה.

(י"ח) לסיינטולוגיה יש אוסף של דוקטרינות מטפיזיות שמציע הסבר למשמעות החיים ולמטרתם, ותיאוריה מורכבת של פסיכולוגיה אנושית, כמו גם הסבר על המקור ואופן הפעולה של העולם הפיזיקלי. התאמה.

(י"ט) הלגיטימיות של סיינטולוגיה היא בצורת התגלות על-ידי ל. רון האברד. מקורותיו של האברד כוללים אזכור החוכמה העתיקה של המזרח, אך הטענה היא שהן כמעט באופן בלעדי התוצאות של מחקר. עירוב זה של משיכה למסורת, כריזמה ומדע נמצא בתנועות דתיות מודרניות אחרות, ובאופן בולט במדע הנוצרי. התאמה מסויגת.

(כ) הטענות לאמיתותן של כמה מהדוקטרינות של סיינטולוגיה הן מעבר לתחום של בדיקה אמפירית, אולם אומרים שאת יעילות האודיטינג ניתן להוכיח באופן פרגמטי. שאיפות הסיינטולוגיה תלויות באמונה בהיבטים המטפיזיים של התורה, אפילו אם טוענים שהאמצעים אכן נתונים לבדיקה אמפירית. התאמה מסויגת.

IV.XI. בדיקת ההשוואה

ההערכה לעיל של סיינטולוגיה לאור הרשימה ההסתברותית של סעיפים הקיימים בדת מסתכמת באחד-עשר סעיפים שבהם יש התאמה; חמישה סעיפים שעליהם ישנה התאמה מסויגת; שלושה סעיפים שעליהם אין כל התאמה; וסעיף אחד שהוא לא מוגדר. לא ניתן כמובן להניח שלתכונות ולפונקציות השונות האלו של דת יש משקל שווה, ואין להשתמש בתוצאה המספרית מכיוון שהיא מהווה בסיס מכני לא מוצדק להערכה. סעיפים מסוימים – כמו לדוגמה, קיומם של מומחים מקבלי שכר – למרות היותם משותפים לדתות, אינם מוגבלים לדתות בלבד, ולכן ניתן לייחס להם חשיבות פחותה מסעיפים אחרים. בדומה, מרכיב הפיוס המשותף לדתות יכול להיחשב לשריד של דפוסים מוקדמים יותר של תלות מאגית כביכול, שארגונים דתיים שנוסדו לאחרונה אולי השתחררו מהם. בעוד שרוב הדתות המסורתיות עומדות ברוב ההסתברויות האלו, קבוצות דתיות מוכּרות רבות לא יתאימו לכמה מהן. ציינו זאת לגבי הקווייקרים ביחס לסגידה, ולגבי המדע הנוצרי ביחס ללגיטימציה. אצל האוניטריאנים חסרים מספר סעיפים – סגידה, סקרמנטים, מושגים מסורתיים של חטא וחסד, וייתכן שגם המשמעות של תורה מטפיזית. לא בני אחוות ישו ולא הקווייקרים עומדים בקריטריונים הנוגעים למומחים דתיים או לשכרם.

V.XI. הסיינטולוגים רואים באמונותיהם דת

אין להרשות לשימוש ברשימת הסעיפים שלעיל ליצור רושם שהממצאים המוצגים במאמר זה נסמכים רק על שיקול דעת פורמאלי או מופשט. רשימת הסעיפים היא בסיס שלפיו ניתן להעריך ראיות אמפיריות – כלומר: התנהגות נצפית. לסיינטולוגים רבים יש תחושה חזקה מאוד לגבי מחויבותם הדתית. הם רואים באמונות ובעיסוקים שלהם דת, ורבים רואים בהם רמות של מחויבות שעולות מעל אלה שבדרך כלל יימצאו בקרב המאמינים בכנסיות מסורתיות. מבחינה זו, סיינטולוגים רבים מתנהגים כמו חברים בכתות נוצריות, שמחויבים לדתם בצורה אינטנסיבית יותר מאשר רוב המאמינים בכנסיות ובקבוצות הדתיות המבוססות. כסוציולוג, אני רואה בסיינטולוגיה מערכת אמיתית של אמונה ועיסוק דתיים, שמעוררת במאמיניה מחויבות עמוקה וכנה.

כשלוקחים את כל זה בחשבון, ברור לי שסיינטולוגיה היא דת אותנטית ויש להתייחס אליה ככזו.

VI.XI. שינוי בן זמננו בדת לבדה

ציינו שכל הדתות עברו תהליך של התפתחות: הן משתנות עם הזמן. מסתבר שגם הדת פֶּר סֶה עוברת שינוי. כתוצר חברתי, הדת מקבלת הרבה מהמגמה והאופי של החברה שבה היא פועלת, ותנועות חדשות יותר חושפות מאפיינים שלא נמצאו בתנועות ותיקות יותר (לפחות בעת היווסדן). היום, התפתחויות חדשות בדת מעידות בבירור שיש פחות נגיעה למה שמוצג כממשות אובייקטיבית "שם בחוץ", ועניין רב יותר בהתנסות סובייקטיבית וברווחה פסיכולוגית; לפיכך, פחות נגיעה לצורות מסורתיות של סגידה, והתעסקות רבה יותר בהשגת ביטחון (שהוא עצמו סוג של גאולה) ממקורות אחרים מאשר הנוחות לכאורה שמספק אל מושיע מרוחק. אנו חייבים, אם כן, לצפות שדגש זה ייעשה ברור ברשימת הסעיפים שבה השתמשנו כמודל. המודל משקף הרבה ממה שעדיין קיים היום בדת אך נובע מעיסוק עתיק. דתות חדשות יותר – אפילו דתות ישנות כמו הדתות הפרוטסטנטיות הגדולות – לא יתאימו בכל המרכיבים האלה: הן משקפות את המאפיינים של השלב ההתפתחותי שבו הן נוצרו. לפיכך אנו חייבים להביא בחשבון שתנועות חדשות לא יתאימו לכל הסעיפים במודל שלנו (שיחסית אינו מוגבל בזמן). כשלוקחים את כל זה בחשבון, ברור לי שסיינטולוגיה היא דת אותנטית ויש להתייחס אליה ככזו.

בריאן רונלד וילסון
פברואר 1995

XII. בריאן רונלד וילסון
הורד את הספר הלבן