התפקיד של סיינטולוגיה בחליפין של דתות

כיום המפגש עם דתות הוא ברחובות ובשכונות המצוקה של העולם העירוני במקום בנופים השלווים בלבד; דתות והשקפות עולם נפגשות היכן שאנשים נפגשים באולמות המעבר של חייהם ובמותם, לעתים מאוד קרובות אפילו בתוך משפחות. זה נוגע במיוחד לכנסיית הסיינטולוגיה שהיא גם מודרנית, עירונית וגם מרוכזת סביב המשפחה.

כנסיית הסיינטולוגיה כיום לוקחת חלק בצורה מאוד פעילה בדיאלוגים בין-דתיים עם נציגים של דתות העולם הגדולות כמו גם עם דתות חדשות כמו כנסיית האיחוד והתנועות ההינדואיסטיות והבודהיסטיות החדשות. בדיונים אלה מטפלים לא רק בנושאים דתיים כי אם גם בשאלות על שלום ומלחמה, אקולוגיה וזיהום, עתיד המשפחה, תפקיד הנשים וכו', ותכניות ופעילויות חדשות נקבעות על בסיס עולמי.

כנסיית הסיינטולוגיה כיום לוקחת חלק בצורה מאוד פעילה בדיאלוגים בין-דתיים עם נציגים של דתות העולם הגדולות כמו גם עם דתות חדשות כמו כנסיית האיחוד והתנועות ההינדואיסטיות והבודהיסטיות החדשות. בדיונים אלה מטפלים לא רק בנושאים דתיים כי אם גם בשאלות על שלום ומלחמה, אקולוגיה וזיהום, עתיד המשפחה, תפקיד הנשים וכו', ותכניות ופעילויות חדשות נקבעות על בסיס עולמי.

VIII. סיינטולוגיה כדת חדשה
הורד את הספר הלבן