איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

סיינטולוגיה כדת חדשה

תוך שמירה על חמש הקטגוריות הרשומות לעיל אנו מנסים עכשיו לשקול את התפקיד והמקום של כנסיית הסיינטולוגיה בתנועות ההולכות וגדלות במהירות הנקראות "דתות חדשות", כשאנו עוסקים בעיקר בהוראה, בעיסוקים ובארגונים שלה. השאלה המכרעת היא שוב: האם סיינטולוגיה היא "דת" או לא? ניתן להשוות דו"ח זה ללימוד נוסף שנעשה על-ידי בריאן ר' וילסון, סוציולוג בריטי של דת שלמד סיינטולוגיה, על הפרמטרים הבאים של דת הסיינטולוגיה באופן כללי:

א. האמונות, העיסוק המעשי, מערכות יחסים ומוסדות ביחס לעל-טבעי, הדאגה המרבית של האדם וכו',

ב. עיסוקים היוצרים צייתנות, הערצה או יראת כבוד או סגידה,

ג. החשיבה הקולקטיבית או אופי קבוצתי של חיים דתיים.

לאחר חקר קפדני של כמה דתות העולם וילסון נותן תיאור מפורט של סיינטולוגיה כתיאולוגיה ומוסד. הצהרותיו החשובות הסופיות כוללות: "דתות משתנות עם הזמן", "דתות כשלעצמן עוברות שינויי".

וילסון זיהה את הנקודה החשובה של "שינוי" כאשר הוא שם דגש על עובדות שאנו שותפים בהן עם דעתו: "דתות חדשות יותר" או "תנועות מודרניות לא יעלו בקנה אחד עם כל הפריטים בדוגמה (הנצחית יחסית) שלנו". ההצהרה האחרונה של וילסון היא: "סיינטולוגיה היא דת לגיטימית, וצריך להתייחס אליה בתור שכזו".

ההתייחסות הבאה שלנו לסיינטולוגיה תהיה בכפוף לחמשת הממדים של דת.

א. ממד קוגניטיבי

הממד הקוגניטיבי של סיינטולוגיה מוכח על-ידי המבט הייחודי שלה על העולם והיקום בתורה שלה לגבי שמונה הדינמיקות, אשר מחלקת את כל הקיום לשמונה מישורים נפרדים כאשר התחום הרוחני ואלוהים הינם בפסגה. האמונה של הסיינטולוגים בקיומו של העל-טבעי משולבת בתוך האמונה שלהם בעצמי האמיתי בתור נפש – התטן – והנצחיות של התטן דרך אלפי תקופות חיים קודמות, כמו גם אמונתם בעולם הרוחני ובאלוהים. דרך כוחות טבעיים אלו ודרך אלוהים קובעים סיינטולוגים את גורלם, את הצרכים ואת הערכים שלהם.

סיינטולוגיה בהחלט חייבת להיות מאופיינת בתור דת משכילה או דת של "ספר". המסורות שלה מועברות כמעט אך ורק דרך האמונה שלה, מהכרכים של הכתבים וההרצאות של מייסדה.

ב. ממד רגשי או אמוציונלי

את הממד הרגשי או האמוציונלי של סיינטולוגיה ניתן למצוא במערכת יחסים קרובה בין העיסוק בסיינטולוגיה והתחום העל-טבעי. הניסיון הדתי של סיינטולוגיה נמצא באודיטינג והכשרה, שבאמצעותם מתייחדים הסיינטולוגים עם הממשות הרוחנית שלהם. התייחדות זאת ניכרת במיוחד באודיטינג כאשר היועץ הרוחני של סיינטולוגיה מדריך את התטן דרך חיים קודמים בפתרון מקרים של נזק רוחני. באמצעות מאמציהם לתאם ולאזן את שמונה הדינמיקות, סיינטולוגים מתייחדים עם המישור הרוחני שלהם ועם אלוהים. סיינטולוגים מתייחסים לעצמם ולאחרים כרוח (לא כגוף) אשר חיה הרבה מעבר לממד של העולם הפיזיקלי. יש להם בדרך כלל גישה משותפת וסולידאריות עם ישויות אחרות ועם העולם הרוחני.

ג. ממד קונטיבי או התנהגותי

הממד הקונטיבי או ההתנהגותי של דת הסיינטולוגיה נמצא בטקסים העיקריים שלה – העיסוקים המעשיים של אודיטינג והכשרה – וטקסי המעבר שלה – טקסי נישואין, הלוויות והענקת שם. התורה של סיינטולוגיה קוראת גם לסטנדרטים הגבוהים ביותר להתנהגות אתית של חברי הקהילה שלה ויש לה מערכת מפותחת מאד של תקנוני התנהגות כדי להנחות את התנהגותם. ניתן למצוא אותם בעקרונות הכלליים של ״מערכת של אתיקה וצדק" של סיינטולוגיה כמו גם בתקנונים הספציפיים יותר כמו תקנון האודיטור, תקנון המפקח, תקנון הכבוד ותקנון הסיינטולוג.

ד. ממד חברתי

הממד החברתי של דת הסיינטולוגיה משתקף בחקר המבנה המורכב של כנסיותיה. ההירארכיה הבינלאומית של כנסיית הסיינטולוגיה מורכבת מכמה רמות וכמה ארגונים ספציפיים שתפקידם לשלוט באורתודוכסיה ובפעילויות של כנסיות בודדות. ישנה כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית, "כנסיית האם" של מבנה ההירארכיה הארגוני, אשר מפקחת על העיסוק וההפצה של הדת על בסיס עולמי. ישנו Religious Technology Center (מרכז טכנולוגיה דתי), אשר אחראי ישירות לטוהרם של כתבי הסיינטולוגיה ולעיסוק המעשי של הדת.

הכנסיות הבודדות תחת הפיקוח של כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית מאורגנות בסדר הירארכי המשקף את הרמה של שירותים דתיים שהן מספקות. לכנסיית הסיינטולוגיה יש, לדוגמה, את ארגון השירות פלאג בפלורידה, אשר מספק את הרמות הגבוהות ביותר של שירותים דתיים של סיינטולוגיה, ו-"ארגונים מתקדמים" שונים ו-"ארגוני סיינט-היל" הממוקמים ברחבי העולם והמספקים רמות ביניים של שירותים דתיים. מתחתם ניתן למצוא את הכנסיות המקומיות של סיינטולוגיה, מרכזי סיינטולוגיה ויועצים עצמאיים, אשר מספקים את הרמות הנמוכות יותר ואת הרמות הנמוכות ביותר של שירותים. כל אחת מהרמות האלה בתורה נמצאת תחת פיקוח של ארגון דתי זוטר הכפוף לכנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית (CSI).

ה. ממד תרבותי

הממד התרבותי של סיינטולוגיה הינו עשיר ומגוון. למרות היותה חדשה, לסיינטולוגיה יש כבר תרבות ייחודית המזוהה על-ידי תכונות ייחודיות רבות. יש לה מינוחים משלה (המופיעים בשני מילונים שונים), עם מונחים כגון "תטן", "קליר" ו-"אודיטינג", אם לציין אחדים. יש לה לוח שנה עם חגים, כמו יום הולדתו של ל. רון האברד, "יום האודיטור" ותאריכים אחרים בעלי משמעות מיוחדת רק לסיינטולוגים. ישנם מיקומים מיוחדים עם משמעות דתית גדולה לסיינטולוגיה שאליהם עולים חברים לרגל, כגון ביתו של האברד באחוזת סיינט-היל באנגליה וארגון השירות פלאג של כנסיית הסיינטולוגיה בפלורידה.

סיינטולוגים מנהלים את חייהם בקפדנות בהתאם לכתבי הסיינטולוגיה. הם מיישמים אתיקה וערכי מוסר של סיינטולוגיה בענייני היומיום שלהם ובמערכות היחסים שלהם עם אחרים, ובגידול בני המשפחה שלהם. סיינטולוגים רבים רושמים את ילדיהם בבתי-ספר המיישמים עקרונות של סיינטולוגיה, כגון שיטת הלמידה שפותחה על-ידי האברד. סיינטולוגים מכל הגילאים נקיים מסמים ומתנגדים מאוד לשימוש בסמים.

הסיינטולוגים המסורים ביותר לדת – חברי הארגון הימי – חיים בסגנון חיים של אידיאולוגיה שיתופית, דואגים אחד לשני באופן יומיומי לצרכים כלכליים כגון מזון, מגורים וטיפול רפואי, לובשים מדים מיוחדים, חיים לפי המנהגים המסוימים שלהם, ומקדישים כמעט את כל שעות העבודה שלהם לנתינת שירות של הדת שלהם. כנסיית הסיינטולוגיה עם כל הפונקציות שלה היא בבירור "דרך חיים" עבור אנשים שמשרתים במסדר הדתי שלה.

IX. מסקנות
הורד את הספר הלבן