ז. שינוי חברתי ותגובות דתיות

הדגשת מידת הקדמוניות היא מאפיין כללי של דתות מבוססות. טענה זו קשורה בצורה הדוקה עם האמונה שיש אמיתות נצחיות וקבועות, ועם הרעיון המעורפל, אך חזק, שחוכמה אמיתית מגיעה מעבר קדמוני לא מוגדר. יחד עם זאת, ישנה מודעות נרחבת לכך שהרבה היבטים של החיים החברתיים בעלי השינויים התמידיים הם בלתי נלאים. כאשר הסדר הכלכלי והתעשייתי עובר שינוי כל-כך מהיר ומורגש, כשהמבנה החברתי מראה תהליך קבוע של הסתגלות מחדש, כאשר מוסדות חברתיים ראשיים – הממשל, החוק, החינוך, פעילויות הפנאי ואפילו המשפחה – כולם חווים שינוי מתמיד ובלתי מודע ותוכניות של רפורמה מודעת, זה היה יכול להיות יוצא דופן אם רעיונות וארגונים דתיים לא היו עוברים תהליכים דומים של שינוי וחדשנות. והם אכן עוברים תהליכים כאלה, למרות שלארגונים כאלה יש את התוספת של קדמוניות ומסורת. ועדיין, כה חזק טבועה ההנחה שהדת צריכה להיות, כמו שנאמר בתפילה, "כפי שהיא היתה בהתחלה, עכשיו, ולתמיד", עד שלנציגים של מוסדות חברתיים אחרים קשה לקבל את הרעיון של דתות חדשות או את הנהלים החדשניים שדתות אלה מקדמות. אנשי אכיפת חוק עובדים עם הגדרות מיושנות שנקבעו על-ידי חוקים מהעבר הרחוק, כך שאפילו הרעיון של מה יכול להיחשב כדת הוא רעיון מבולבל ומיושן. פוליטיקאים, הרגישים לאי-שקט של הציבור כאשר דתות חדשות מותקפות מסיבה כלשהי באמצעי התקשורת, פונים בצורה קלה להנחות השגרתיות והמבוססות בנוגע לטבעה של דת. עיתונאים משתמשים ברעיונות הנפוצים והמסורתיים האלה כאשר, מדי פעם, אפשר להעלות עניינים דתיים לדאגה בציבור הרחב. הממסד הדתי עצמו, למרות מאמציו לגרום לעיסוק הדתי שלו עצמו להיות "עדכני", בדרך כלל מסתכל בחשדנות על כל התפתחות חדשנית המתרחשת מחוץ למסגרת של הכנסיות. בעולם המשתנה במהירות, שבו המוסדות החברתיים נמצאים בשינוי, לדת לבדה ניתן תפקיד, תפקוד וצורה שהם מתמידים ותיאורטית בלתי משתנים.

יחד עם זאת, הראיה היא שמספר רב של אנשים מחפשים, ומוצאים, דפוסים חדשים של עיסוק דתי ותפיסות חדשות של אמת דתית, עוסקים בחיפוש רוחני חדש, ומשתתפים בסוגים חדשים של ארגון דתי.

יחד עם זאת, הראיה היא שמספר רב של אנשים מחפשים, ומוצאים, דפוסים חדשים של עיסוק דתי ותפיסות חדשות של אמת דתית, עוסקים בחיפוש רוחני חדש, ומשתתפים בסוגים חדשים של ארגון דתי. למרות שרבים מנציגי דעת הקהל עדיין קשורים לסטריאוטיפ העתיק של הדת, ההתנגדות לתנועות דתיות חדשות בעיקר משום שהן חדשות היא עדות לכך שיש התנגדות לעצם התהליך של התפתחות חברתית ודתית.

בריאן רולנד וילסון
2 באוגוסט 1995
אוקספורד, אנגליה

על המחבר
הורד את הספר הלבן