ה. כתבי אישום לא עקביים

בנוסף לעוינות שמתעוררת רק בשל העובדה שדת היא "חדשה" (בחברות שבהן רווחת הנחה כללית שדת היא בהכרח "ישנה"), המגוון של דתות חדשות מודרניות הוא כזה שכל אחת מהן עשויה להיות מותקפת בגלל איזושהי תכונה ייחודית משל עצמה. אישומים כאלה עשויים לסטות עד לנקודה של חוסר עקביות גמור. לכן, בעוד שכמה דתות חדשות, שמעודדות את חברי הקהילה שלהן להיות מעורבים בפעילויות יומיומיות רגילות, מושכות ביקורת כי אומרים שנראה שהן "מסתננות" למוסדות ועסקים מרכזיים בחברה, קבוצות אחרות, שדוגלות בהתבודדות קהילתית, סובלות גינויים בשל אורח חייהן הנפרד ובשל כך שהן גורמות לאנשים להיות מחוץ לחברה הרגילה. כמה מהן מגונות בשל נטיותיהן הנהנתניות, ובשל גישותיהן המתירניות למיניות ולשימוש בסמים, ואחרות סובלות לא פחות מגינוי משום שהן משכנעות אנשים צעירים לנהל אורח חיים של התנזרות. בעידן שבו מגוון רחב של כוחות חברתיים מגבירים את ההתפרקות של המשפחה המודרנית, לעתים קרובות הדתות החדשות מופלות לרעה ומואשמות בכך שהן "מפרקות משפחות". האשמות כאלה מופנות תמיד כלפי תנועות חדשות באופן לא יותר מוצדק אולי מאשר כשהאשמות כאלה הופנו כלפי תנועות נזיריות במאות קודמות.

ו. התנגדות לסיינטולוגיה
הורד את הספר הלבן