III.
מנהגים דתיים

מבחינת המנהגים הדתיים, בסיינטולוגיה קיימות הצורות האופייניות של טקסים דתיים אותן ניתן למצוא בדתות העולם, כגון, טקס קבלה או טבילה (שנקרא "טקס הענקת שם" על-ידי הסיינטולוגים), טקס נישואין, הלוויות וכו'. אולם, פעילות דתית מרכזית שהיא ייחודית לסיינטולוגיה היא אודיטינג, שניתן להשוותו לרמות המתקדמות של מדיטציה אצל הנוצרים הקתולים, הבודהיסטים ואצל המאמינים בוודנטה ההינדואיסטית. ההכשרה בסיינטולוגיה הולכת בד בבד עם אודיטינג, ובה אדון ביתר פירוט בסעיף III (ב).

(א) אודיטינג הוא תהליך לימודי דתי שבו מדריכים רוחניים (יועצים רוחניים של סיינטולוגיה שעברו הכשרה) מובילים סיינטולוגים דרך השלבים של הארה רוחנית. הסיינטולוגים מאמינים שבאמצעות מעבר פעיל דרך תהליך האודיטינג המדורג הזה, הם עוזרים לשחרר את הנשמה, או ה-"תטן", מהסבל שכובל אותה (ה-"אנגרמות"). תהליכי אודיטינג מועברים ב-"שלבים" או "רמות", והם מוצגים ב-"טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות" של סיינטולוגיה. טבלה זו מתארת בצורה מטאפורית את המרחב המשתרע בין הרמות הנמוכות לרמות הגבוהות יותר של קיום רוחני. הסיינטולוגים קוראים לטבלה זו "הגשר לחופש מוחלט", או פשוט "הגשר". הגשר מפרט את הרצף הרוחני החל ממצב שלילי של "אי-קיום", דרך רמות הביניים של "תקשורת", "הארה", "יכולת", ולבסוף "קלירינג", "מקור", ומעל לכולם "עוצמה על כל שמונה הדינמיקות". החלק הארי בעיסוק הדתי בסיינטולוגיה מוקדש לאודיטינג ולקורסי הכשרה לצורך הארה ולהכשרת אודיטורים שהם היועצים הרוחניים של הדת. שלבים מדורגים אלו דומים להפליא לרמות ולשלבים של הארה דתית ורוחנית בטקסט הנוצרי הידוע 'דרך השכל אל האלוהים' מאת התיאולוג הפרנציסקני סנט בונוונטורה מימי הביניים, והתרגולים הרוחניים של סנט איגנטיוס מלויולה, מייסד המסדר הישועי. המטרה הרוחנית של אודיטינג היא ראשית להיעשות "קליר" (נקי) מ-"אנגרמות" מזיקות, ואחר כך להפוך ל-"תטן פועל" (OT, ראשי תיבות של Operating Thetan) באופן מלא, כך שהאדם יהיה "גורם" על "חיים, מחשבה, חומר, אנרגיה, מרחב וזמן". הסיינטולוגים אינם מתנגדים להתייעצויות עם רופאים בנוגע למחלות גוף, אך הם מתנגדים בתוקף לשימוש בסמים פסיכוטרופיים, שעל פי אמונתם מונעים ולא מסייעים את ריפויה הנפשי והרוחני של הנשמה.

(ב) העיסוק הרוחני המרכזי האחר של סיינטולוגיה הוא הכשרה שכוללת לימוד אינטנסיבי של כתבי הדת. למרות שהיבט חשוב של ההכשרה הוא מתן השכלה לאודיטורים המסוגלים לתת אודיטינג לסיינטולוגים, להכשרת אודיטורים יש גם מרכיב רוחני ואישי בעל חשיבות שווה. כפי שיוסבר בהמשך, מרכיב רוחני זה דומה לדגש שסיינטולוגיה ודתות המזרח הרחוק שמות על פולחן דתי הכולל מדיטציה והדרכה, בניגוד לפולחן דתי טקסי הנפוץ ברוב הדתות במערב. הדוקטרינה של סיינטולוגיה מדגישה שההכשרה מספקת מחצית מהתועלות הרוחניות שמקבלים הסיינטולוגים בעת התקדמותם במעלה הגשר.

IV. קהילה דתית
הורד את הספר הלבן