החל מאמצע המאה הנוכחית, התעוררה בחברות המערביות התעניינות מחודשת במגוון הביטויים של תופעות דתיות, התעניינות זו התרחשה בעקבות:

  • עלייתן או התפתחותן של דתות חדשות, במיוחד בארצות-הברית של אמריקה (כגון האגודה הבינלאומית למודעות קרישנה, סיינטולוגיה ומיסיון האור האלוהי).
  • התפשטות לאיזורים גיאוגרפיים אחרים של דתות שכבר היו מבוססות באיזורים מסוימים (כגון דתות מסוימות מהמזרח הרחוק בארה"ב ובאירופה; פנטקוסטליזם, כנסיית המורמונים ועדי יהווה מארה"ב לדרום אמריקה ולאירופה; סנטריה מקובה לארה"ב ולמדינות במרכז אמריקה; והאומבנדה מברזיל לאורוגוואי, פרגוואי, ארגנטינה, צ'ילה ובמידה קטנה יותר לארה"ב ולאירופה);
  • ה-"התחדשות" של דתות מבוססות (כגון הרפורמציות הכריזמטיות באוונגליזם ובקתוליות, עלייתן של קבוצות קתוליות רוחניות וכו') וגם
  • עלייתה של תת-תרבות רוחנית מגוונת וללא מרכז אחד (שכוללת את מה שקיבל את הכינוי העידן החדש).

ההתעניינות בגיוון הדתי עוררה מחדש דיונים ישנים בתוך מדעי החברה אשר כתוצאה מהם נוסחו הגדרות מדויקות יותר של תופעות דתיות. קבוצות ספציפיות של מדענים במדעי החברה נתנו העדפה לסוגים שונים של הגדרות, שלעתים קרובות ענו על הצרכים התיאורטיים המיידיים שלהם.

הסוגים השונים האלה של הגדרות כוללים:

הגדרות עצמאיות של דת המנסות לאפיין את הדת "מבפנים" או בעזרת מונחים של משמעות פנימית.

הגדרות השוואתיות של דת שניגשות לעניין על-ידי הבדלה ממערכות אחרות של משמעויות.

הגדרות פונקציונליות של דת שמאפיינות את הדת במונחים של השלכותיה על תחומים אחרים בחיים החברתיים והאישיים.

הגדרות אנליטיות של דת שמאפיינות דתות על-פי האספקטים הספציפיים של התופעות הדתיות.

הגדרות לפי גישת Emic (מנקודת מבט פנימית) של דת אשר מחשיבות כדת כל תופעה שחבריה של חברה מסוימת או מוסדותיה מחשיבות ככזו.

מנקודת המבט של מדעי החברה, המשימה של קביעה אם גוף אמונות ועיסוקים אכן מהווה דת דורשת התייחסות למגוון ההגדרות של דת המצוי בדיון העכשווי בדיסציפלינות האלה.

בדפים הבאים אנחנו מציעים לקבוע אם סיינטולוגיה אכן מהווה דת, תוך התחשבות במגוון ההגדרות המאפיינות כעת את המונח הזה במדעי החברה.

I. סיינטולוגיה וההגדרות העצמאיות של דת
הורד את הספר הלבן