ו. המטרה הסופית של סיינטולוגיה

לפי מילותיו של ל. רון האברד עצמו, השאיפה של סיינטולוגיה היא "תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות, ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר". (ראה: 'מהי סיינטולוגיה?')

כמטרה לאדם היחיד, שואפת סיינטולוגיה לעבר גאולתו, חירותו הרוחנית ושחרורו מהכבלים שהקיום כפה עליו. אך אף אדם לא יכול להיות חופשי כל עוד החברה עצמה אינה חופשית. השאיפה לאחריות היא הדרך הראשית בה מחפשים הסיינטולוגים את חירותם; אחריות הדורשת את שיפור חיינו ושיפור חיי חברינו לפני שמשיגים את המטרה העליונה.

לא ניתן להשיג מטרות גדולות כל-כך אך ורק באמצעות עבודת הייעוץ הרוחני המבוצעת על-ידי הסיינטולוגים. מסיבה זו, הקים ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי קבוצות והתאחדויות שונות שמפעילות מסעות הסברה המוקדשים למטרות אלה. אחת מהקבוצות האלה היא ABLE (ראשי תיבות של Association for Better Living and Education, התאחדות לשיפור החיים ולחינוך), התומכת במספר תוכניות עזרה בקהילה: 'נרקונון' (Narconon), שמספקת שירותים של מניעת שימוש בסמים וגמילה מהתמכרות לסמים; 'קרימינון' (Criminon), שמספקת תוכניות במדינות שונות כדי לחנך ולשקם עבריינים; 'הארגון ליישום הלמידה' (Applied Scholastics), שעורך מסעות הסברה בנושא חינוך ואוריינות באזורים נחשלים; ו-'המוסד של הדרך אל האושר' (the Way to Happiness Foundation), תוכנית המבוססת על ספר בעל אותו שם מאת ל. רון האברד ומפתחת מסעות הסברה לילדים ובני-נוער כדי לבסס מחדש תקנוני התנהגות שעוזרים לקהילה, כגון תוכניות להגנה על הסביבה, תוכניות לימוד, תוכניות לעזרה אזרחית וכו'.

קבוצה חשובה נוספת שהוקמה על-ידי דת הסיינטולוגיה היא 'ועדת האזרחים לזכויות האדם (CCHR, ראשי תיבות של Citizens Commission on Human Rights) שזכתה בפרסים בינלאומיים עבור החקירות שהיא מבצעת והתערוכות שהיא עורכת בתחום בריאות הנפש.

חשיבות מיוחדת יש לתת לחיל היועצים הרוחניים המתנדבים, שהוקם על-ידי סיינטולוגים ברחבי העולם. יועצים רוחניים מתנדבים אלה עובדים עם מומחים ורשויות במקרי תאונות, אסונות טבע או אירועים טרגיים בהם נדרשת עזרה. מתנדבים אלה מוכשרים היטב כדי לתת עידוד ועזרה ראשונה לנזקקים בשעה שצוותים רפואיים ועובדי ההגנה האזרחית עסוקים במלאכתם.

ז. האם סיינטולוגיה היא דת?
הורד את הספר הלבן