איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

א. הקדמה

בשנים האחרונות עלתה מחלוקת בקשר לסיינטולוגיה באיזורים מסוימים באירופה, במיוחד בגרמניה. נראה שמחלוקת זו גרמה להבנה שגויה של כוונותיה החברתיות האמיתיות של קבוצה דתית זו.

מנקודת מבטו של אדם שמבין פילוסופיה ודת, אין מקום לכל מחלוקת שהיא, אך קל להבין שחוסר ידע בתופעות דתיות ככלל ובמגוון התופעות האפשריות, עלול להוביל שלא בצדק לגישות מתנגדות ובלתי מתפשרות.

מסיבה זו החלטתי לפרסם את מסקנותיי לגבי דת הסיינטולוגיה בדו"ח זה. למדתי את דת הסיינטולוגיה במשך מספר שנים, הן במובן הרשמי (כתבים, ספרים ופילוסופיה) והן במובן היומיומי (טקסים, מבנה ארגון פנימי וחיצוני, מנהגי שמירת הדת ופעילויות קהילתיות) הן בארצי (איטליה) והן בארצות אחרות (צרפת ודנמרק).

ב. מושג הדת
הורד את הספר הלבן