איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

ז. האם סיינטולוגיה היא דת?

מנקודת מבטי כתיאולוג וכפילוסוף, ולאחר שלמדתי את דת הסיינטולוגיה על כתביה ומנהגיה, אני יכול לאשר בהחלטיות שסיינטולוגיה היא דת במלוא מובן המילה.

קהילה של אנשים המאוחדים על-ידי גוף מורכב של אמונות, המחפשים את האינסוף, את המקודש, ושואפים למקם את האדם בקשרים טובים עם האלוהי – כל אלה הם מרכיבים העולים כשבוחנים את האמונות והמנהגים של דת הסיינטולוגיה.

לא קיימת דת ללא המרכיב המיוחד הזה שקשור להתנהגות המיוחדת כלפי המציאות הרוחנית הזאת. נראה שסיינטולוגיה סובבת במיוחד סביב הנושאים של הישרדות וגאולה, רעיונות שחווייר זובירי הסביר בצורה ברורה שהם מרכיבים טבועים בכל חוויה דתית. ההתחברות או אי-ההתחברות עם אלוהים אינה משנה כלל את המציאות של חוויה זו. זה אינו המצב עם סיינטולוגיה, משום שסיינטולוגים מאשרים את חיפושם אחר אלוהים והאינסוף ברעיון שלהם לגבי הדינמיקה השמינית, למרות שהם אינם מפארים את אלוהים. למעשה, אחת מההאשמות שמפרידות בצורה הרבה ביותר את האסלאם מהדת הקתולית היא טענת המוסלמים שהדת הקתולית נותנת לעצמה להיגרר לסגידה, לאחר כל הרפורמות הבלתי פוסקות בדת זו.

שורשי הסיינטולוגיה (הבודהיזם והוודות) כבר מצביעים על-כך שרק בעזרת ידע מלא על העצמי יכול אדם לדעת ולאהוב את אלוהים.

מכיוון שדת היא דחף אוניברסלי, כפי שטוענים אנשי הדת, אין לשכוח שגם הקתוליות עצמה היתה צריכה לעבור שלבים רבים של התפתחות והיסטוריה מתמשכת של משברים ורפורמות עד שלבסוף היא אימצה את "הצורה הסופית" אותה אנו מכירים היום. האסלאם, היהדות והבודהיזם עברו שלבים דומים, במשך תקופות ארוכות הרבה יותר מאשר מספר השנים הקטן שהיה עד כה לדת הסיינטולוגיה לארגן את עצמה בצורה מלאה.

האסלאם, היהדות והבודהיזם עברו שלבים דומים, במשך תקופות ארוכות הרבה יותר מאשר מספר השנים הקטן שהיה עד כה לדת הסיינטולוגיה לארגן את עצמה בצורה מלאה.

העימות הברור של סיינטולוגיה עם הדוקטרינות "המדעיות" של פסיכולוגיה ופסיכיאטריה שמכחישות את טוב האדם, כפי שנטען על-ידי סיינטולוגיה, משחרר דת זו עוד יותר מכל בלבול. סיינטולוגיה מחשיבה כבעלת ערך רק את המהות הרוחנית של האדם, את הטוב הטבוע בו, את האלמוות שלו ואת החיפוש שלו אחר האינסוף כמטרה סופית. החידוש כאן הוא שמייסד הסיינטולוגיה פיתח את דת הסיינטולוגיה כגוף ידע ואוסף של עיסוקים המכוון את האדם לעבר יעדים אלה. אפשר להבין בקלות את הסיבה לכך שאנשים מבלבלים את זה עם "תרפיה" או "הילינג" – זה נובע מהרדידות של דעות המתועדות בצורה גרועה.

רק דת שלמה ואמיתית יכולה לאשר ולהחזיק בהנחות האלה, תוך כדי יצירת גוף אמונות, דוקטרינות, מנהגים, טקסים, מבנה ומטרות המכוונות לעבר גאולת הרוח. זה תחומה הבלעדי של הדת, וסיינטולוגיה היא דת.

מבלי להיכנס לשיקולים מנהלתיים, משפטיים או שיקולים הקשורים לענייני מיסים, אני מאשר שוב שסיינטולוגיה ממלאת לחלוטין את הדרישות שניתן לדרוש מכל דת שהיא.

סיינטולוגיה מגיבה לטבעה הדתי האמיתי, ואינה מבקשת כל מטרה אחרת מלבד מטרות הקשורות לטבעו הרוחני של האדם.

אורבנו אלונזו גאלאן

על המחבר
הורד את הספר הלבן