איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

ג. סיינטולוגיה ויחסי הגומלין שלה
עם דתות אחרות

לסיינטולוגיה יש דמיון ברור לבודהיזם. הדמיון הוא כל-כך גדול שמר האברד שאל פעם את המנהיגים הבודהיסטים באסיה אם יש אפשרות שהוא המאטייה שבודהא ניבא את בואו. בודהא, גוטאמא סידהרתא, אמר לתלמידיו על ערש מותו שבעתיד יבוא בודהא להשלים את המלאכה שבה הוא החל, ושבודהא זה יהיה ידוע בשם "מאטייה". רק ימים יגידו אם מר האברד הוא אכן זה שישלים את שאיפותיו האנושיות של גוטאמא סידהרתא הגדול. אין במטרת מאמר זה לענות על השאלה שהעלה מר האברד. אולם הגשמת נבואות מהווה דמיון נוסף בין סיינטולוגיה לבין דתות אחרות, גדולות וקטנות.

הספר הראשון שקרא מחבר מאמר זה היה 'סיינטולוגיה: יסודות המחשבה'. בזמן קריאת ספר זה, מחבר המאמר מיד חשב על הדמיון הרב בין תוכן הספר לדתות השינטו. במיוחד היתה שם ההבנה שהחיים הם אך ורק מראית עין, ושהעולם הפיזיקלי הוא למעשה עולם למראית עין, המתגלם בצורה זו על מנת שניתן יהיה לחוש אותו בחושינו. הבנה זו דומה ביותר לתורתו של מייסד הסיצ'ו-נו-איֽה, המסטר מסהארו טאניג'וצ'י. (המסטר טאניג'וצי היה אחד מארבעת האנשים שכתבו את תולדות היקום עבור המסטר הקדוש אנוסאבורו דג'וצי בן האָמוטו, פלג שינטו נוסף ביפן). הן האָמוטו והן הסייצ'ו-נו-איֽה הם פלגים חדשים יחסית בהיסטוריה היפנית; האָמוטו החל בסוף המאה התשע-עשרה, והסייצ'ו-נו-איֽה החל בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים.

בבודהיזם, אותו רעיון של "החיים כמראית עין" מבוטא בתור "שיקי סוקָ, קו סוקָ זה שיקי", שפירושו בפשטות הוא שכל דבר שניתן לחוש אותו בחמשת החושים הוא פשוט כלום או ריק. הבודהיסטים גם מאמינים שעולמות האדם הם רק התגלמות המחשבה. כמובן שלבודהיזם יש משמעות עמוקה הרבה יותר מהפשטה זו, כפי שיש לסיינטולוגיה.

ניתן להשוות הסברים אחרים לגבי החיים והמיינד לאמונות השינטו, כגון האמונה שהזיכרונות לגבי התנסויות נרשמים בזיכרון שדומה לסרט קולנוע, כשכל תמונה היא שכפול האירועים שחווה האדם. גם לכך הקבלות בדת הסיצ'ו-נו-איֽה. מושג אחד בסיינטולוגיה שיש בו עניין מיוחד הוא המושג תטה. בדת היואי-איטסו שינטו, המונח שעשוי להיות מקביל פירושו "כוח החיים הגדול של היקום". הדבר גם דומה להאקה שינטו, שהיה אחראי על שירותי הדת בחצר הקיסר עד לתקופת הרסטורציה של מייג'י. המושג הזה הפך אז הבסיס לדתות השינטו החדשות אשר פרחו לאחר המלחמה, כגון מאהיקארי.

הרעיון שהאדם חי לפני כן הוא עתיק ומקובל לחלוטין בדתות המזרח הרחוק. התיאוריה והעיסוקים בסיינטולוגיה מבוססים על רעיון זה, שהאדם הוא ישות רוחנית שמר האברד קרא לה תטן, ושהאדם יכול לזכור את חייו הקודמים, ושבתור ישות רוחנית פעולות העבר שלו קובעות את מצבו בהווה.

הרעיון שהאדם חי לפני כן הוא עתיק ומקובל לחלוטין בדתות המזרח הרחוק. התיאוריה והעיסוקים בסיינטולוגיה מבוססים על רעיון זה, שהאדם הוא ישות רוחנית שמר האברד קרא לה תטן, ושהאדם יכול לזכור את חייו הקודמים, ושבתור ישות רוחנית פעולות העבר שלו קובעות את מצבו בהווה. ישנם יותר מ-180,000 גופים דתיים ביפן, ואני משער שאמונה זו משותפת לרובם ככולם בצורה כזו או אחרת. כמובן שמושג זה תקף לא רק לזמנו של בודהא, אלא גם לתקופת הוודה, שהיא מקור כל הדתות ההודיות הגדולות.

ד. עיסוק מעשי בסיינטולוגיה – אודיטינג
הורד את הספר הלבן