איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

א. הקדמה

מחבר המאמר הוא יפני, ומאמר זה עוסק בקווי הדמיון והשוני בין דת הסיינטולוגיה לבין דתות אחרות בעולם. בנוסף, המאמר יתמקד בקווי הדמיון והשוני מנקודת מבט יפנית ולכן ישווה בין סיינטולוגיה לבין דתות יפניות.

המונח "דת" ביפן משמעותו ללמד את המקור, ללמד את מקור המקור. זו ההגדרה היפנית, אך ייתכן והיא אינה תואמת להגדרה המערבית. לצורך מאמר זה נשתמש בהגדרה היפנית. ניתן להוסיף שמבחינת החוק היפני, על מנת להיות דת, חייב מוסד דתי להפיץ את תורתו, לבצע טקסים דתיים ולהכשיר חברי קהילה. סיינטולוגיה עושה את כל אלה, כפי שיתואר בהמשך.

בשיר יפני בן 31 הברות שנקרא "וואקה" נאמר שישנם הרבה נתיבים לרגלי ההר, אך מראה הירח מהפסגה הוא אחיד. זהו שיר עתיק הקודם לבואה של הנצרות ליפן. השיר מתייחס בעיקר לשתי הדתות העיקריות ביפן, שינטו ובודהיזם, והמסר שלו הוא שאתה מגיע לאותו המקום ללא קשר לאיזו דת אתה שייך. הנקודה שהשיר העביר היא, למה לריב? אבל יותר חשוב, כשיש כל-כך הרבה קווי דמיון בין דתות, למה להתרכז בהבדלים?

דת הסיינטולוגיה יחסית לא ידועה ביפן, למרות שספריות רבות מכילות ספרי סיינטולוגיה שנכתבו לא רק על-ידי המייסד, ל. רון האברד, אלא גם על-ידי סיינטולוגיה עצמה. לאחר שהמחבר קרא 30 ספרים בנושא, הוא ממליץ לכל אדם הרוצה לדעת יותר על הנושא ללכת ולקרוא ספרים אלו.

ב. מהי סיינטולוגיה?
הורד את הספר הלבן