III. כיצד סיינטולוגים נותנים תוקף לעיקרי אמונתם?

כתבים סיינטולוגים מספקים מספר טיעונים כדי לתת תוקף (לתת לגיטימציה) לדוקטרינה הדתית של סיינטולוגיה שנכתבה על-ידי ל. רון האברד, המכונה "פילוסופיה דתית יישומית". קריאה של הטיעונים מראה שקיימת אינטגרציה בין סיינטולוגיה לבין האידיאלים והעיסוקים של תרבות המערב העכשווית.

הדוקטרינה של סיינטולוגיה – שאינה נתפסת כהתגלות של מוסר אלא כתוצאה של שימוש נכון בהיגיון האנושי – מאמצת את האידיאלים והערכים של חברה ליברלית: הצלחה אינדיבידואלית, מוסריות בתחרות בין אנשים יחידים על מנת להימנע מהתנהגות פראית, ההתקדמות מעלה של כוח כלכלי ומדע וטכנולוגיה המאפשרים שיפור ברווחה אישית, אמונה בהתקדמות המתמשכת של האנושות, אמונה באדם ובפוטנציאל שלו, אמונה באפשרות של הרמוניה בין מטרות אישיות לבין אלו של הציוויליזציה כולה. אמונה באידיאלים אלה מוסברת בטבעו של האדם: האדם הוא טוב, וכתוצאה מכך, שואף לדברים שנחשבים טובים, כלומר, הישרדות אופטימלית. אם הוא לא מצליח להפוך להיות עוצמתי יותר או לנהוג במוסריות המעודדת את התקדמות הציוויליזציה זה בגלל שהוא סובל מאברציות הניתנות לתיקון באמצעות טכניקות מסוימות.

לסיכום, ייתכן שהאדם יחזור למצב של היותו יודע-כול ויכול-כול כפי שהיו הרוחות הפרימורדיאליות, וייצור גזע אנושי הדומה לזה שהיה קיים בתחילת קיומו של העולם. סוג זה של אוטופיה רגרסיבית מעניקה לקידום ממד רוחני, בכך שהיא הופכת אותו עלייה לרגל לעולם של אנשים מושלמים אשר חיו בעבר בשלב מסוים. תורת הסיינטולוגיה פונה לאחריות של האדם ומציעה לו בחירה בין חברה שהולכת ונעשית יותר ויותר פראית אם בני האדם לא ישתנו לבין חברה בעלת עוצמה ובלי מלחמות או אלימות אם בני האדם יסכימו לטפל באברציות שלהם. ניתן לראות ש-ל. רון האברד מציע אתוס של אחריות אישית, דרך לאושר, יעילות, שגשוג והתפתחות אישית שאינה רחוקה מהפילוסופיה של תנועת ההשכלה השולטת בחברות המאוד מפותחות של ימינו.

ניתן לראות ש-ל. רון האברד מציע אתוס של אחריות אישית, דרך לאושר, יעילות, שגשוג והתפתחות אישית ...

לכן ניתן לראות שתורת הסיינטולוגיה תואמת למציאות אמפירית ככל שזה נוגע לתכנים של חברות קפיטליסטיות מערביות. היא גם תואמת לאמצעי הרכישה שלה ולמבנה שלה. השיטה של הכשרה דתית דומה לשיטות הלימוד הקיימות ברוב מערכות החינוך: שיעורים, קורסים, תרגילים מעשיים. מבנה הדוקטרינה של סיינטולוגיה דומה לידע שחברי הקהילה כבר רכשו: הם חושבים שהיא רציונאלית (היא מוצגת כהוכחה מדעית עם הנחות, היפותזות ואקסיומות) ומדעית (ישנו אוסף של ספרים עבי-כרס המתעדים את תגליותיו של ל. רון האברד יחד עם הניסויים השונים, הטעויות, הבעיות והתוצאות שלו). המערכת גם מאפשרת לכל אדם לרכוש טכניקות שהוא יכול מיד ליישם בהתאם לסדר חשיבויות ברור ותוצאות הניתנות לחיזוי. סוג זה של הכשרה דומה בצורתו להכשרה שסיינטולוגים קיבלו בבתי-הספר הקודמים שלהם או באוניברסיטאות.

סיינטולוגים רבים הם מנהלים, מנכ"לים של חברות, אנשי מקצוע, ספורטאים ואנשי תעשיית הבידור. הם השיגו בדרך כלל רמה של ציונים טובים מאוד ולעתים אף מצוינים בחינוך הכללי שלהם. מאפייני הסיינטולוגיה שתיארנו לעיל מאפשרים לחברים להרגיש בבית בגלל החינוך שהם כבר קיבלו. ניתן להוסיף שסיינטולוגיה גם פונה לפחדים השגרתיים הקיימים בחברה המודרנית – אלימות, מלחמות, האיום הגרעיני, זיהום אוויר וכו'.

מצד שני, כוח החיים הנדרש כדי להשיג מטרות אלו מזוהה עם אלוהים וזה נותן לתנועה לגיטימיות רוחנית. במהלך שירותי סופשבוע, היועץ הדתי שמעביר את הטקס אומר למשתתפים ש-"ההתרוממות אל ההישרדות היא בעצמה התרוממות אל האל". ניתן למצוא כאן חזון אנרגטי של האלוהות, השכיח בתנועות מטאפיזיות שונות רבות.

שנית, עבור סיינטולוגים, התקֵפות של סיינטולוגיה נובעת מהמעשיות של הטכנולוגיה שלה. סיינטולוגיה מחזיקה ברעיון שלאדם המיישם את טכנולוגיית האתיקה ומשתמש בסיינטולוגיה מובטחים חיים טובים יותר, עלייה ברווחה אישית והתגברות על מצבים לא רצויים, המעידים על הצלחה. מקרה של חוסר בתוצאות חיוביות לא פוגע במוניטין של הטכנולוגיה. יתרה מכך, כל כישלון למראית עין מביא את המשתמש לבחון את התנגדויותיו, בעיותיו במערכות יחסים בתוך החברה או השימוש השגוי שלו בטכנולוגיה. בכל מקרה, הוא מוזמן להתעקש מפני שסיינטולוגים מאמינים שתמיד יש פתרון טכני לכל בעיה. סיינטולוגיה עובדת אם פועלים על פיה נכונה. ניתן למצוא טכנולוגיה סטנדרטית בכתבי הסיינטולוגיה. ליישום הטכנולוגיה יש תקנים מחמירים; יש אך ורק למלא אחר ההוראות צעד אחר צעד כדי להשיג את התוצאה הרצויה, כפי שנלמד במהלך הכשרה בדת. ודאות בתקפות של סיינטולוגיה עולה מתוך התנסות אישית בטכנולוגיה.

סיינטולוגיה מחזיקה ברעיון שלאדם המיישם את טכנולוגיית האתיקה ומשתמש בסיינטולוגיה מובטחים חיים טובים יותר, עלייה ברווחה אישית והתגברות על מצבים לא רצויים, המעידים על הצלחה.

הצלחות מוכיחות את הלגיטימיות של הטכנולוגיה ולכן גם את הפילוסופיה הדתית המעשית ואת הקונספט הרוחני שמגיע איתה.

רצינו לדעת אם הלגיטימציה של סיינטולוגיה, כפי שהיא מתוארת בספרות הרשמית, היתה זהה לזו שבה השתמשו חברי הקהילה. מסיבה זאת ערכנו ראיונות עם 15 סיינטולוגים. שאלנו אותם מדוע הם חשבו שסיינטולוגיה נכונה. חברי הקהילה שהתראיינו לקחו חלק בתנועה בין חמש לעשרים שנים. לכולם היתה השכלה גבוהה. ניתן לחלק את טיעוניהם למספר קטגוריות.

III.I. לגיטימיות פרגמטית

הסיינטולוגים שנשאלו חשבו שאמונותיהם תקפות מפני שהן גרמו לשיפורים ממשיים בחייהם, לעתים שינו באופן מוחלט את הסיטואציה. הם טוענים שבריאותם השתפרה, שחיי המשפחה הם יותר הרמוניים. הם המשיכו להיות חברים בתנועה מפני שהם ראו תוצאות חד משמעיות כבר מההתחלה. עבור חברי הקהילה, סיינטולוגיה היא דת שימושית.

II.III. הסבירות באמונה

אימות אישי של התקפות של עקרונות הסיינטולוגיה משאיר תחום "לא מאומת". סיינטולוגים רבים מודים שהם לא אימתו באופן אישי עבור עצמם את כל הדוקטרינות של ל. רון האברד ושנשארו איזורים מסוימים של אמונה היפותטית.

רבים מדברים על אמונה באלוהים. יש כאלה שעבורם קיומה של ישות עליונה אינו מוטל בספק. הם מדברים על-ידיעה פנימית, עדות לקיומו של אלוהים שגרמה להם להשלים עם הפערים בינם לבין "אלוהי הקתולים" של ילדותם. על אחרים הושאר חותם לאחר שהם יצרו קשר עם חייהם הקודמים במהלך האודיטינג, וזה הוביל אותם לרעיון של ישות נצחית. לדוגמא, "בתחילה לא הייתי מודע לכך, אולם ככל שהאודיטינג המשיך אני הבנתי שבאמת יש דינמיקה שמינית שהיא נצחית והיא אכן קיימת, בהתחלה אני לא ידעתי על זה, אבל כעת אני יודע שהיא קיימת". יחד עם זאת, עבור רובם, אלוהים (בשפתם – הדינמיקה השמינית) צריך לקבל תקפות באותו האופן כמו בדתות אחרות. באותה העת, הם החשיבו את קיומו של אלוהים כהיפותזה סבירה: ראשית, אם הם בדקו חלק מהכתבים של ל. רון האברד ומצאו שהם נכונים, אין סיבה ששאר הכתבים יהיו לא נכונים. לדוגמה: "אני יודע שיש יוצר של כל הדברים, של העולם ... אני מאמין שיש ישות עליונה, זאת רק שאלה של זמן. האם הוא עדיין קיים? בשלב אליו הגעתי כעת, אין לי כל דרך לדעת. זה בחלקו אמונה ובחלקו ידיעה, מפני שברגע שאימַת לעצמך שבעים אחוז מנושא, אתה מניח שהיתר הוא כנראה אמת". – סיינטולוג מזה 20 שנה, גיל 47. אחרים חשבו שאם סיינטולוגים ברמות גבוהות יותר מצאו את אלוהים, משמע שהוא קיים.

באותה עת, הם מודים שהם בתהליך של חיפוש שייתכן ולא יסתיים עם אותה ההבנה. עבור סיינטולוגים רבים, "הדינמיקה השמינית" היא עדיין עולם שיש לחקור באופן אישי לפני שניתן להאמין בה במלואה. כרגע הם מחכים. סביר להניח שאלוהים נמצא שם. ניתן לקרוא לכך אמונה בסבירות.

III.III. אמת יחסית

כשגילוי אישי שולט, אמת היא תמיד יחסית תמיד לשלב שהושג על מסלול ההתפתחות הרוחנית של הסיינטולוג. שתי אמיתות שהוזכרו על-ידי אחד מהמרואיינים מדגים את היחסיות הזו: זה שהוא מעבר לזמן ולמילים והאמת של "כאן ועכשיו".

IV.III. רלוונטיות

סיינטולוגים מצהירים שאמונתם רלוונטית למציאות. אחד דיבר על להיות מכוון מציאות, בעוד שבאותו הזמן הוא הודה שהוא יצר אותה בעצמו ושהיא נהיתה לו טבעית. לדוגמה, אחד מהם חווה את האתיקה של סיינטולוגיה כמספקת כדי להגיע להבנה עם אחרים ולהתמודד איתם. חברת קהילה אחרת מצאה שיטה מספקת ליצירת רפורמה חברתית. לפני מעורבותה בסיינטולוגיה היא היתה סוציאליסטית מיליטנטית. היא הרגישה שהיא מצאה בטכנולוגיה של סיינטולוגיה את הכלים שהיו נחוצים לה כדי "ליצור רפורמה יסודית בחברה".

V.III. משמעות החיים

חברים בקהילה טענו שהם מצאו משמעות לחייהם. אחד מהם תאר את עצמו כמלח הנסחף על פני האוקיינוס תחת שמים מעוננים ללא מצפן וללא ציוני דרך שידריכו אותו, כשהוא מצא מפה ואת כל ציוד הניווט שהוא היה צריך. סיינטולוגים מאמינים שהם מצאו את משמעות החיים ואת הדרך המוליכה קדימה. אחד מהמרואיינים, שהפסיק את לימודי הרפואה שלו, הודה שלא ראה כל טעם במאמציו, מפני שהקיום הנוח של המעמד הבינוני אליו שאף נראה בעיניו לא עקבי לעומת מה שהוא הרגיש שהיווה עבורו את משמעות החיים, משמעות שלטענתו הוא מצא בסיינטולוגיה.

VI.III. התייחסות למדע

בראיונות שקיימנו לא מצאנו כל התייחסות למדעים המוסמכים כהוכחות לדוקטרינה או לטכנולוגיה של הסיינטולוגים. דבר זה עומד בניגוד מוחלט לעובדות הבאות:

א. הידע המקצועי הנדרש מהמנהיגות ומאלה שצוינו לעיל.

ב. הצהרתו של ל. רון האברד ‏ש-"אני צריך להתמודד עם העובדה שהגענו לנקודה בה המדע והדת נפגשים, ומכאן והלאה עלינו להפסיק להעמיד פנים שיש לנו מטרות חומריות בלבד. איננו יכולים לטפל בנפש האדם אם נתעלם מעובדה זו".

נוכל לנסח את ההיפותזה ש-:

א. התאמה עם המדעים המוסמכים היא דוקטרינה רשמית הנחשבת לעובדה מקובלת ושהסיינטולוגים אינם חשים בצורך להסביר. או,

ב. הלגיטימציה לאמונה זו היא שאלה של התנסות אישית לעומת היצמדות לעמדה רשמית.

ג. שטכנולוגיה סיינטולוגית מחליפה מדע.

עלינו לציין שכנסיית הסיינטולוגיה השתנתה מאז שנות היווצרותה. היא מתארת את עצמה כתנועה דתית ספציפית; הלגיטימיות שהדת מבקשת כיום מבוססת פחות על שיקולים מדעיים מבעבר.

VII.III. החשיבות של טכנולוגיה סיינטולוגית

פחות מאמינים בסיינטולוגיה אלא יותר עוסקים בה. מספר פעמים נעשה שימוש בביטוי "לעשות סיינטולוגיה". בסדרת ראיונות מוקדמת יותר בנושא של ההגדרה של מהי סיינטולוגיה, חבריה הדגישו את יישום הטכנולוגיה. במהלך הסדרה הנוכחית של ראיונות, אימות הטכנולוגיה הסתמך על המעשיות שלה.

נראה שסיינטולוגיה היא דת מעשית.

VIII.III. התייחסות למסורת דתית

שאלות אלו עסקו רק במסורות דתיות כדי להצביע על מגרעותיהם. אף אחד מהמתראיינים לא הזכיר את הקשר בין בודהיזם לסיינטולוגיה למרות של. רון האברד טען בתוקף שקשר זה קיים. הוא הדגיש את הנקודות המשותפות של שתי הדתות, אבל הביע צער כנגד חוסר היעילות של הבודהיזם בעולם.

אי-הזכרת הבודהיזם מתלווה לאי-הזכרת המדע. המאמינים לא מבקשים לתת לגיטימציה לאמונותיהם תוך התייחסות למרכיבים חיצוניים. נראה שמה שהם אימתו עבור עצמם השביע את רצונם. הם לא חשים בצורך לתמוך באמונותיהם עבור אחרים במונחים תיאולוגים, ולא ביקשו לשים את עצמם במסורת של חשיבה דתית, אפילו אם ל. רון האברד הכיר בדמיון הקיים בין סיינטולוגיה, בודהיזם וחוכמות דתיות עתיקות אחרות.

הלגיטימציה של סיינטולוגיה שניתנה על-ידי מספר חברים שונה במעט מהמסמכים הרשמיים. ה-"מדע המבוסס על ודאות" הוא למעשה "מדע המבוסס על ודאויות" המתקבלות רק לאחר שהן אומתו כחלק מניסיון אישי. מכאן נובע שאמונה מבוססת על סבירות והיא יחסית לרמה של חבר הקהילה בסולם הרוחני. לעומת זאת, ההכרוֹת הדוקטרינריות ביחס לטכנולוגיה של התנועה הן מקובלות. אנו לא עוסקים בהבחנה של הוכחת האמת שמובילה לצורת התנהגות כמו במקרים של שינוי הדת בדתות עם דוקטרינה של ישועה. בדתות אלה, המאמינים מתפללים מפני שהם מקבלים את מבנה האמונה שממליץ להתפלל. הסיינטולוג מוסיף ודאות אחת על השנייה עד שהוא משיג הוכחה מספקת לאמת. סיינטולוג אחד אמר לי שהוא העדיף לדבר על "שיחה מתמשכת".

נראה גם שהדרך שלהם היא "אמונה יוצרת תוצאה" מאחר שחברי הקהילה טוענים שהם מצאו בסיינטולוגיה את המשאבים להבנת החברה וליצירת שינוי בה ובעולם כולו.

IV. מסקנות
הורד את הספר הלבן