IV. מסקנות

לסיינטולוגיה יש את המאפיינים של דת. יש לה תיאולוגיה, סדרה של יישומים המאפשרים להגיע לצד הרוחני של כל אדם, מבנה כנסייתי "מורכב ביותר" ומנהגים דתיים. כמה מאלה שכתבו לפנינו, אפילו הביקורתיים ביותר, לא הטילו ספק בטבע הדתי של סיינטולוגיה: מישל דה קרטו, רוי ווליס, בריאן וילסון, הארייט וייטהאד, לוני ד' קליבר, פרנק ק' פלין.

אנו מוצאים את המאפיינים הבאים:

(1) לסיינטולוגיה יש טכניקות המיועדת ליצור נתיב לעבר חופש המתואר כ-"נפש בריאה בגוף בריא". ל. רון האברד וסיינטולוגים הם פורצי גבולות ברציונליזציה של חיי הדת ובהשגת המטרות האידיאולוגיות שלהם. לעתים קרובות ובצדק, יש המשווים את סיינטולוגיה לבודהיזם. יש שתארו אותה כ-"בודהיזם טכנולוגי". אחרים ראו דמיון עם המתודיזם בשל המאפיין השיטתי של אודיטינג (ייעוץ רוחני).

(2) סיינטולוגיה מאפשרת לחברי קהילתה למצוא היגיון באירועים קוסמיים, היסטוריים ואישיים; היא משכנעת את המאמין שיש בידו את הפתרון לישועה אישית וחברתית; היא מאפשרת לאדם להיות במצב של גרימה בחייו ולא התוצאה של גורמים חיצוניים.

ל. רון האברד הוא לא נביא שהכריז על קיומו של נתיב ישועה שהופיע לפניו מתוך התגלות אלוהית; הוא נתפס כחוקר רוחני שארגן בהדרגה שיטה להשגת ישועה,
שהיא נתיב ל-"הגשמה".

(3) ל. רון האברד הוא לא נביא שהכריז על קיומו של נתיב ישועה שהופיע לפניו מתוך התגלות אלוהית; הוא נתפס כחוקר רוחני שארגן בהדרגה שיטה להשגת ישועה, שהיא נתיב ל-"הגשמה".

(4) סיינטולוגיה מבוססת על התנסות אישית, חוויה מיסטית במידה מסוימת, המאפשרת לאדם ליצור קשר עם טבעו הרוחני. היא רומזת על "וירטואוזיות דתית" כלומר, מחויבות עצמית חשובה, לפיכך היא לא סגידה המונית.

(5) לסיינטולוגיה יש את המאפיין של דת של "העולם הזה" בדומה ל-"סוקה גאקאי", בה הצלחה עסקית המושגת בהגינות נחשבת כסימן להתפתחות רוחנית חיובית. ניתן גם למצוא הקבלה בין כללי המוסר של סיינטולוגיה לאלו של הפרוטסטנטיות המסורתית. בפרוטסטנטיות המסורתית, הצלחה בענייני העולם מעידה על מצב של חסד אלוהי, בסיינטולוגיה הצלחה כזו היא אינדיקציה לעבודתו של האדם על אישיותו, לדת אישית ולתקנון מוסרי הערוך באופן עקרוני מטכניקות פסיכולוגיות לשחרר את האינדיבידואל באופן רוחני, ויישומה של מערכת מוסר מאוד קונקרטית.

(6) סיינטולוגיה אינה כת – היא אינה בלעדית, וחבר הקהילה אינו מחויב לוותר על דתו הקודמת, למרות שמרביתם עוסקים בה באופן בלעדי.

(7) האופי הדתי של סיינטולוגיה נטען בתוקף בשנות ה-50 המוקדמות, על סמך עלון שכנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית הוציאה לאור לכבוד המאורע של חגיגות ה-40 בשנת 1994. כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית, שהמטה הראשי שלה נמצא בלוס-אנג'לס, מתוארת בתור כנסיית האם (בדומה לזו שנמצאת בבוסטון עבור המדענים הנוצרים). ישנה התייחסות לחברי הקהילה ולאחווה דתית, לטקסים דתיים ולעבודות התנדבות הקשורות לדת. יתרה מכך, במהלך ראיונות שערכנו לאחרונה עם סיינטולוגים, הממד הדתי קיבל יותר ויותר תשומת לב. בכך שהיא מדגישה יותר ויותר את הטבע הדתי שלה, סיינטולוגיה מושכת אנשים בחיפושם אחר דת, בעוד שבתחילת דרכה היא קיבלה את תשומת הלב של אנשים שביקשו לפתור בעיות אישיות. ככל שסיינטולוגיה התפתחה, דיאנטיקה הפכה להיות חלק מההתקדמות כולה.

(8) סיינטולוגיה כוללת אלמנטים אוטופיים: ל. רון האברד יזם פרוייקט אוטופי "קלירינג של הפלנטה" החוזה חברה ללא אי-שפיות, פושעים ומלחמה, בה בעלי היכולת יכולים לשגשג, לאנשים הגונים יש זכויות והאדם חופשי לעלות לפסגות גבוהות יותר. רמת מוסר, המיושמת באופן ספונטני (מוסר ברגסוני פתוח), תחסל את כל מה שלא צודק בקיום, ורמתה תעלה באמצעות שיקום ישות התטה. העולם אמור להשתפר ככל שמספר הסיינטולוגים יגדל.

(9) סיינטולוגיה נולדה בהקשר מודרני. היא מקבלת ממנו אלמנטים מסוימים (טכניות, גישה מתודית הנטענת בתוקף, חשיבות תקשורת בין-אישית, רווחה, הבנה של ארגון, ניסיון אישי) אותם היא שילבה עם מסורות רוחניות עתיקות.

ל. רון האברד וקהילת הסיינטולוגים מרחיבים את השימוש בכלים של היגיון כדי לשרת נתיב מיסטי, שינוי אישי ושינוי של העולם. כנראה שזו הסיבה שבגללה סיינטולוגיה נראית ייחודית ביחס לדתות אחרות.

רג'י דריקבורג
22 בספטמבר 1995

על המחבר
הורד את הספר הלבן