איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

ב. המשמעות של המילה אסלאם

האסלאם מכסה את כל הדתות והגילוי בקוראן אומר שכל שליחיו של האלוהים והנביאים לימדו את תורת האסלאם. אז מהו האסלאם?

פירוש המילה אסלאם הוא לציית לאלוהים באופן מוחלט או להפקיד בידי אלוהים את הכול. אפשר גם להסבירה בתור המילה שלום. אם חוקרים את ציון מקור המילה אסלאם, מגלים שהוא מגיע משם העצם 'אסלאם' שציון מקורו הוא הפועל הערבי 'סלימא' שפירושו: חופשי, לברוח ממשהו, להיות בטוח, ללא טעות, להוכיח בצורה ברורה. במילים אחרות, אפשר היה לכתוב שמשמעות המילה אסלאם היא הדרך לחופש, הדרך לשחרור שחומקת מכל הסבל ו-הדרך לבטיחות ולבריאות.

בבודהיזם, המונח בודהיזם פירושו להיכנס למצב של בודהיסטווה ולהשיג את המצב של התעוררות רוחנית ו-לפעול לפי משהו באופן מוחלט. לשינטואיזם יש מונח דומה: קמונגרה. כל אלה הם שמות שונים עבור המצב של שחרור רוחני של האדם.

מונחים דומים קיימים בסיינטולוגיה, ונאמר עליהם שאלו רמות רוחניות שלא הושגו מעולם הנקראות קליר ו-OT.‏ (‏OT פירושו Operating Thetan. תטן הוא המונח בסיינטולוגיה עבור ישות רוחנית.)

במובן של המרדף אחר חופש רוחני, לאסלאם ולסיינטולוגיה יש הרבה מן המשותף.

מר האברד השאיר שני מכתבים הממוענים למנהיגי הבודהיזם, ובהם הוא הצהיר שסיינטולוגיה יכולה לגרום לכל הבודהיסטים להיות מסוגלים להשיג את המצב של בודהי תוך שנתיים או שלוש, והוא הציע שמנהיגי הבודהיזם ישלחו שני צעירים מכל כת כדי לעבור הכשרה בעקרונות של סיינטולוגיה ולהביא את אותם עקרונות בחזרה אל הכתות שלהם.

אסלאם פירושו הדרך להיות חופשי והדרך לשחרור. כדי להשיג את המצבים הרוחניים של קליר ו-OT בסיינטולוגיה, צריך ללמוד וליישם את מה שלומדים במה שמכונה 'הגשר לחופש מוחלט'. הגשר הזה הוא למעשה טבלה שמתארת את הנתיב של לימוד ויישום שאדם צריך לצעוד לפיו כדי להשיג את החופש הזה. במובן של המרדף אחר חופש רוחני, לאסלאם ולסיינטולוגיה יש הרבה מן המשותף.

ג. ההרכב של האדם מנקודת המבט של הפילוסופיה של סיינטולוגיה והפילוסופיה של האסלאם
הורד את הספר הלבן