ו. העיסוקים המעשיים בסיינטולוגיה

הקוראן אינו מיועד רק לאמונה. יש גם עיסוק מעשי שאפשר לראות אותו כמשהו דומה לסיינטולוגיה מבחינת הדגש שלו על ניהול חיים טובים יותר. ברור שישנם נהלים טקסיים במסגדים ובכנסיות, והם לא דומים, משום שברור שדת הסיינטולוגיה אינה הדת האסלאמית. עם זאת, לשתי הפילוסופיות יש דוקטרינות ועבודות שמיועדות לסייע לאדם לנהל חיים טובים יותר מחוץ לכנסיות ולמסגדים שלהן. הן כוללות תקנוני התנהגות מוסריים ואתיים שחברי הדת עשויים לקבל מהם תועלת אם הם פועלים לפיהם. לשתי הדתות יש תקנוני צדק משלהן.

כדוגמה לתקנון מוסרי מקביל, ניתן להתייחס לנוהג של אי-שתיית אלכוהול באסלאם, בעוד שבסיינטולוגיה, ל. רון האברד כתב על אלכוהול ב-'הדרך אל האושר': "אנשים ששותים אלכוהול אינם ערניים. האלכוהול פוגע ביכולת התגובה שלהם אפילו כשנדמה להם שערנותם גוברת בזכותו. לאלכוהול יש ערך רפואי מסוים. אפשר להפריז בערכו בצורה קיצונית. אל תיתן לאף אחד ששתה להסיע אותך במכונית או להטיס אותך במטוס. שתייה עלולה להרוג בדרכים רבות. לכמות קטנה של משקה יכולה להיות השפעה רבה; אל תיתן לכמות רבה מדי להסתיים באומללוּת או במוות. הרתע אנשים מפני שתייה מופרזת". מובן ששתי נקודות המבט על אלכוהול אינן זהות, אבל הרבה סיינטולוגים אינם שותים אלכוהול והם ירגישו מאוד בבית בסביבה מוסלמית שהיא נטולת אלכוהול.

זאת פשוט דוגמה של תקנון חיים ששתי הדתות חולקות במידה מסוימת ופועלות לפיו, כדי שהאנשים יוכלו לשרוד טוב יותר. מהבחינה הזאת הדתות תואמות.

עם זאת, העיסוק המרכזי של סיינטולוגיה הוא העיסוק של אודיטינג, שהוא עיסוק כדי להעלות אדם למצב הרוחני של קליר ו-OT. מובן שאין שום דברים כתובים בסיינטולוגיה האומרים שאדם יכול למעשה ליצור מגע עם המצב של 'ר'אאב' שבו קיים האימאם זמאם. על מנת להשיג מצב רוחני כזה באסלאם נאמר שאדם יצטרך לצום ולהתפלל, אבל המצב הזה אינו נחשב לקליר או OT על-ידי הסיינטולוגים.

המצב של קליר, ומעל זה, OT, מושג באמצעות אודיטינג. אודיטינג הוא העיסוק שלפיו, בעזרתו של אדם בעל הכשרה מעמיקה, שידוע בתור אודיטור (כלומר אדם שמקשיב, מהמילה הלטינית audire, להקשיב), סיינטולוגיה מטפלת בישות הרוחנית הממשית, או התטן כפי שהיא נקראת במונחיה שלה. האדם, שהוא התטן, עם עזרה מהאודיטור בעל ניסיון של שנות לימוד ומיומנות סבלניים, מסוגל למצוא בזיכרונו פעמים שבהן הוא הפחית את עצמו כישות רוחנית, הפחית את יכולתו ואת קליטתו החושית כישות רוחנית, וכך להפוך את מה שמכונה הספירלה המתדרדרת של הקיום. בתחילת הדרך יתגלה שרוב הדברים שהפחיתו את יכולתה של הישות הרוחנית (או התטן) חסומים מהזיכרון ונראה כאילו הם אבודים. זה המצב אצל רוב האנשים. אבל, עם העזרה של האודיטור, האדם שמקבל אודיטינג מסוגל תוך זמן קצר לספר את עברו ולזכות מחדש בזיכרונותיו האבודים וביכולותיו הרוחניות האבודות, שאם לא כן היו נשארים אבודים, ולהתחיל את העלייה כלפי מעלה על 'הגשר לחופש מוחלט'. הגשר הזה, שמיוצג גם כ-'טבלת המודעות והדירוג' ומראה את תנועתו של אדם לעבר OT מלא (OT הוא קיצור של Operating Thetan, כלומר אדם שפועל כתטן), מראה את המיקום היחסי של כל אדם כשהוא נע בנתיב הרוחני הזה לעבר יכולות גבוהות יותר. כתטן, האדם יכול להשיג מחדש מודעות, קליטות חושיות ויכולות שאחרת היו נשארות אבודות. על 'הגשר לחופש מוחלט' כל צעד מסומן בבירור, כאשר ליד כל רמה רשומה היכולת הצפויה להיות משוקמת כתוצאה מאותה רמה. התוצאות של המסע במעלה הגשר הזה ידועות מראש וצפויות בצורה מלאה.

באמצעות הקליטה החושית והמודעות המוגברות האלה, מחבר מאמר זה צופה שאפשר יהיה להשיג את המצב של אימאם זמאם. לאחר לימוד של שתי הדתות, מחבר מאמר זה מצפה שהמצב של אימאם זמאם יהיה נגיש באופן ישיר באמצעות אודיטינג של סיינטולוגיה.

ז. ההופעה של מהדי – הקשר שלו ליעדי הסיינטולוגיה
הורד את הספר הלבן