איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

ד. אהלו-לבית – חקירת הקשר בין האסלאם וסיינטולוגיה

כדי להבין שהאסלאם וסיינטולוגיה נמצאות בתיאום ובהסכמה, יעזור להכיר את 'אהלו-לבית'. בשל ענייני הגייה, המונח נכתב אהלו-לבית, אבל הוא למעשה אהל אל-בית. אהל פירושו משפחה ו-אל-בית פירושו בית האלוהים. לכן, אהלו-לבית פירושו המשפחה של בית האלוהים, למרות שבדרך כלל הכוונה היא ל-"המשפחה של משק הבית של הנביא".

הקוראן מעודד את המוסלמים לקבל את העובדה שנבואות מוקדמות יותר וידע מוקדם יותר הם למעשה חלק מהמחשבה האסלאמית ויש להם מקום בלימוד האסלאמי, וכך גם סיינטולוגיה במידה מסוימת. באופן דומה, ל. רון האברד כותב: "התופעות של סיינטולוגיה מתגלות והן משותפות לכל בני האדם ולכל צורות החיים". הוא גם אמר, כשהוא מתאר את יעדי הסיינטולוגיה: "האמיתוֹת המשולבות של חמישים אלף שנה של אנשים חושבים, שלוקטו והורחבו בעזרת תגליות חדשות על האדם, תרמו להצלחה הזאת". ניתן לראות בצורה ברורה שגם בסיינטולוגיה וגם באסלאם קיימת ההבנה שהפילוסופיות שלהן והמדעים שלהן (שתי הדתות האלה אכן מצהירות שיש להן גם פילוסופיה וגם מדעים, משום שהן דתות במובן הרחב ביותר והמלא ביותר של המונח, ואפשר להוכיח הן את הפילוסופיות שלהן והן את המדעים שלהן) כוללים לא רק את אלו שתומכים בהן, אלא שהן חלות על כל סוגי החיים ועל האינטראקציה של החיים בתוך העולם ומעבר לו. מנקודת המבט הזאת, שתי הדתות מחשיבות את עצמן כבעלות הבנה שהן חלק מהמשפחה של המין האנושי ושצריך לעזור למין האנושי באמצעות הידע שיש להן על החיים ועל העולם.

מנקודת המבט הזאת, שתי הדתות מחשיבות את עצמן כבעלות הבנה שהן חלק מהמשפחה של המין האנושי ושצריך לעזור למין האנושי באמצעות הידע שיש להן
על החיים ועל העולם.

היבט אחד מאוד בסיסי ויסודי, הן בדת הסיינטולוגיה והן בדת האסלאם, הוא שבשתיהן מאמינים שהאדם הוא טוב ביסודו. זה מאוד שונה מהנצרות, שמניחה שהאדם מכיל חטא קדמון. עם הבנה משותפת בסיסית כזאת, מחבר מאמר זה יהיה מופתע אם החברים בדתות הסיינטולוגיה והאסלאם לא יוכלו להשיג הבנה הדדית.

ה. סיינטולוגיה והאימאם זאמם
הורד את הספר הלבן