איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

ה. סיכום

דת עוסקת בטבע הרוחני של האדם, ובנשוא הסגידה שלה, בין אם זה אלוהים או 'אבסולוטי' או בודהא.

ההצהרה על הדוקטרינה והעיסוק המעשי בדת הסיינטולוגיה מתחילה עם קביעה קצרה בנוגע לטבעה הרוחני וממשיכה מיד להתייחס לרקע של התנועה, עם סעיפים מיוחדים על הינדואיזם ובודהיזם. זה ברור שהמייסד ומאוחר יותר העובדים הושפעו מקריאתם את הדתות האסיאתיות האלה, ובכך הם משקפים מגמות נרחבות של מחשבה מודרנית. במשך למעלה ממאה שנה, ההשפעה של רעיונות אסיאתיים, במיוחד הודיים, היתה רבת-עוצמה באירופה ואמריקה, וזה חייב להשפיע על ההבנה של דת. דת עוסקת בטבע הרוחני של האדם, ובנשוא הסגידה שלה, בין אם זה אלוהים או 'אבסולוטי' או בודהא. מאחר שסיינטולוגיה מתפתחת היא עשויה להדגיש יותר את המקום של הישות העליונה, לא רק כשאיפה אלא בתור המקור והכוח המקיים של כל פעילותו של האדם. הלימוד המתפשט של טבעו הרוחני של האדם ומהותו הפנימית הבלתי ניתנת להריסה תואמים חלקים רבים בכמה מהדתות הראשיות של העולם.

הלימוד המתפשט של טבעו הרוחני של האדם ומהותו הפנימית הבלתי ניתנת להריסה תואמים חלקים רבים בכמה מהדתות הראשיות של העולם.

ג'ופרי פארינדר
1977

על המחבר
הורד את הספר הלבן